Skip to content

Organisaties krijgen gelijk: weigering opvang voor alleenstaande mannelijke asielzoekers onwettig

14/09/2023

Verschillende organisaties, waaronder Artsen Zonder Grenzen, Liga voor de Mensenrechten, Vluchtelingenwerk Vlaanderen en SAAMO trokken naar de Raad van State na de aankondiging van staatssecretaris voor Asiel en Migratie De Moor om geen opvang meer te bieden aan alleenstaande mannelijke asielzoekers. Iedereen die asiel aanvraagt heeft immers recht op opvang.

Dat de staatssecretaris internationale afspraken naast zich neerlegt in plaats van genoeg te doen voor opvang en zo mensenrechten schendt, vinden de organisaties onbegrijpelijk.

Organisaties krijgen gelijk

Deze rechtszaak werd nu beslist in het voordeel van de organisaties: België moet opvang voorzien voor al wie hier asiel aanvraagt.

Rechtsstaat in gevaar

In een bericht op X (het vroegere Twitter) schreef de staatssecretaris dat ze haar beleid niet zal veranderen. Dit betekent dat ze van plan is om de uitspraak van de Raad van State naast zich neer te leggen. Daardoor brengt de staatssecretaris de rechtsstaat in gevaar. Onze rechtsstaat beschermt ons allemaal. Regeringen mogen niet zomaar wat doen. In wat ze voor mensen doet of wat ze hen oplegt, moeten ook zij de wet volgen. Wanneer een rechtszaak wordt aangespannen, toetsen rechters of dat inderdaad gebeurt. En net als alle burgers van het land, hoort de Belgische overheid uitspraken van de rechter te volgen.

Back To Top