Skip to content

WijsWerk

In Ronse zetten we, samen met Lejo en Kopa vzw, jongeren op weg naar werk. Het project wil een brug zijn tussen maatschappelijk kwetsbare jongeren enerzijds en de arbeidsbemiddeling, dienstverlening, arbeidsmarkt en diverse initiatieven anderzijds. De aanpak is integraal waarbij we individueel en in groep werken. We nemen de tijd, op het tempo van de jongere, om diverse (welzijns)vragen en problemen aan te pakken. Vaak zijn dit immers de obstakels die jongeren verhinderen om aansluiting te vinden bij de arbeidsmarkt. De focus ligt dus niet onmiddellijk op werk of het vinden van werk.

 

De jongeren doorlopen drie fasen: find, mind en bind. Eerst zoeken we contact met jongeren en bouwen we een band op. We gaan in op hun onmiddellijke vragen. Dit is de outreachende fase. Gaandeweg wordt de jongere uitgenodigd tot deelname aan Wijs Werk en/of andere initiatieven.

 

“Dankzij Mohammed en Dries en doordat we elke dag in de jeugdclub rondhingen, hebben ze ons op ideeën gebracht en gemotiveerd. Ze hebben ons op onze rechten gewezen waarvan we het bestaan niet wisten. Het waren als het ware rappels, maar dan positieve.” Moussa, deelnemer Travak 2016.

 

Tijdens de mind-fase doorloopt de jongere het aanbod (op maat) van Wijs Werk: groepsbijeenkomsten, compententies verwerven, werkverkenningen, arbeidsvaardigheden opdoen, inzicht krijgen in drempels bij zichzelf en bij de arbeidsmarkt. Dit moet ook aanzetten tot dialoog met oplossingsactoren om oplossingen te zoeken voor de ervaren drempels.

 

Tot slot is er de bind-fase waarbij de jongere georiënteerd wordt naar nieuwe horizonten: opleiding, stage, arbeidsmarkt, andere noodzakelijke stappen,…
Structureel brengen we de stem van deze jongeren binnen bij de beleidsmakers en op diverse (boven)lokale fora.

 

Jongeren aan het woord in de babbelbox:

 

Samen met de jongeren werkten Alice (Lejo), Nele (Kopa) en Barbara (Samenlevingsopbouw) aan een document om de signalen en drempels bij het vinden van werk in beeld te brengen. Het werd deze PPT met de filmpjes en getuigenissen.
In Ronse zelf zal deze gebruikt worden om drempels en signalen bij diensten en beleid aan te kaarten.

 

VDAB, Kopa vzw, Lejo vzw, stad Ronse.

 

Back To Top