Skip to content

Workout

Een job hebben is een belangrijke hefboom tot maatschappelijke participatie. Het is een middel om volwaardig deel te kunnen uitmaken van de samenleving in al zijn facetten. Helaas is de zoektocht naar een job voor heel wat mensen geen rechtlijnig parcours van A naar B.

 

Met het project “Workout” begeleidt Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen laaggeschoolde werkzoekende jongeren in hun zoektocht naar werk. Daarnaast willen we met deze jongeren signalen geven aan de samenleving dat er ook structureel zaken moeten veranderen. We denken hier bijvoorbeeld aan de toenemende digitalisering waardoor een grote groep mensen blijvend achterop hinkt, het tekort aan duurzame jobs voor laaggeschoolden en de nog steeds aanwezige discriminatie op de arbeidsmarkt.

 

“Ik hoef mij hier niet steeds opnieuw te bewijzen. Ik mag er elke keer opnieuw vertellen hoe ik mij voel en wat er mij bezighoudt in mijn zoektocht naar werk” – Milan, deelnemer van het project

 

Via groepswerking en individuele begeleiding gaat “Workout” met de jongeren een traject. In dit traject leren ze de digitale kanalen en mogelijkheden gebruiken die nodig zijn bij de zoektocht naar werk. Daarnaast leren ze hun eigen mogelijkheden en sterktes beter kennen. Ze ontwikkelen vaardigheden die nodig zijn om werk te zoeken, te vinden en te houden. En via de groepsmatige aanpak versterken en stimuleren ze elkaar wat bijdraagt aan hun persoonlijke ontwikkeling.

 

“Workout” is een voorbeeld van emanciperende activering die vruchten afwerpt.

 

Workout is een samenwerkingsproject met het deeltijds onderwijs en de VDAB met de steun van Stad Aalst.

 

Back To Top