Skip to content

TRAVAK Zelzate

Project

Met de steun van het Europees Sociaal Fonds realiseren we het project TRAVAK Zelzate.

Een job hebben is een belangrijke hefboom tot maatschappelijke participatie. Het is een middel om volwaardig deel te kunnen uitmaken van de samenleving in al zijn facetten. Helaas is de zoektocht naar een job voor heel wat mensen geen rechtlijnig parcours van A naar B. 

Samenlevingsopbouw ziet in het ESF-project een kans om in Zelzate tegemoet te komen aan de noden die jongeren ervaren in hun zoektocht naar werk en/of andere obstakels in hun leven.  

Samenlevingsopbouw streeft met dit project drie doelen na:

  • Het project richt zich tot kortgeschoolde Zelzaatse jongeren die niet meer studeren, geen opleiding volgen en geen werk hebben. Het gaat om jongeren die ver van de arbeidsmarkt staan en vaak te maken hebben met diverse problemen waardoor ze aansluiting (dreigen te) verliezen met de samenleving. De jongeren zijn ‘afgehaakt’ omwille van allerlei factoren. Met deze jongeren willen we terug aansluiting vinden.
  • Via groepswerking en individuele begeleiding gaat Travak met de jongeren een traject. In dit traject leren ze de kanalen en mogelijkheden gebruiken die nodig zijn bij de zoektocht naar werk. Daarnaast leren ze hun eigen mogelijkheden en sterktes beter kennen. Ze ontwikkelen vaardigheden die nodig zijn om werk te zoeken, te vinden en te houden. En via de groepsmatige aanpak versterken en stimuleren ze elkaar wat bijdraagt aan hun persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast wil het project de ondersteunende dienstverlening voor jongeren in kaart brengen, toegankelijker maken en/of verruimen of uitbouwen.
  • Ten derde beogen we voor de doelgroepjongeren leerrijke stageplaatsen en/of duurzame tewerkstelling bij reguliere werkgevers. Jobs die aansluiten bij de competenties en interesses van de jongeren. 

We maken werk van structureel beleidswerk, gaan de dialoog aan met oplossingsactoren om de drempels die de jongeren ervaren aan te kaarten en structurele oplossingen voor te stellen/uit te werken. We denken hier bijvoorbeeld aan de toenemende digitalisering waardoor een grote groep mensen blijvend achterop hinkt, het tekort aan duurzame jobs voor laaggeschoolden en de nog steeds aanwezige discriminatie op de arbeidsmarkt. 

 Na drie jaar wensen we een 60-tal jongeren te leren kennen via vindplaatsgericht werken. Een 15-tal jongeren heeft dankzij de begeleiding een duidelijkere toekomst voor zich, zo zijn ze ondertussen bijvoorbeeld is aan het werk, volgen een opleiding of is toegeleid naar VDAB of een specifieke dienst- of hulpverlening. Daarnaast is er een betere toegang tot ondersteuning en/of duurzaam werk gerealiseerd.

 “TRAVAK Zelzate” is een voorbeeld van emanciperende activering dat vruchten afwerpt. 

Beeld: Designed by mindandi / Freepik

Nieuws & verhalen

Het Zomert Bij SAAMO!

Het zomert bij SAAMO!

Ben je nog op zoek naar leuke en betaalbare zomeractiviteiten? SAAMO Oost-Vlaanderen organiseert tal van activiteiten over de hele provincie.…

Eenzame Jongeren In Zelzate Kunnen Wandelbuddy Reserveren

Eenzame jongeren in Zelzate kunnen wandelbuddy reserveren

Jongeren uit Zelzate die zich tijdens de coronacrisis eenzaam voelen kunnen een wandeling reserveren met een medewerker van Samenlevingsopbouw. Het…

Start Niet Met Pre Teaching Als Een Pak Leerlingen Uit De Boot Dreigen Te Vallen.

Start niet met pre teaching als een pak leerlingen uit de boot dreigen te vallen.

Samenlevingsopbouw vraagt met heel wat partners om maandag niet te starten met nieuwe leerstof. Er moet vooral ingezet worden op…

Back To Top