Skip to content

Sleutel naar werk of opleiding – Afgelopen

In september 2016 startte vanuit het OCMW Sint-Niklaas het project “Sleutel naar werk of opleiding” (ESF-oproep 360-armoede). Gedurende twee jaar wordt intensief op weg gegaan met kwetsbare moeders in armoede om de afstand naar werk of opleiding te verkleinen. Het ervaren of vaststellen van een grote afstand tot de arbeidsmarkt kent vele oorzaken en is heel verscheiden. Het bestaat uit een complex samenspel van problematieken op meerdere levensdomeinen (werk, wonen, gezondheid, inkomen, onderwijs, opvoeding, sociaal netwerk…).

 

“Ik voel mij zelfzeker en gewaardeerd in de groep”
”Chic dat anderen dat in mij zagen”
“We zijn een vaste groep geworden, waarin we elkaar kunnen ondersteunen en helpen”
deelnemers van de groepssessies

 

Het verkleinen van de afstand tot werk of opleiding betekent dat er ook op deze levensdomeinen stappen vooruit gezet worden en dat de kwetsbare moeders hun rechten verwezenlijkt zien. Het project is een samenwerking tussen meerdere partners. Het OCMW van Sint-Niklaas is de promotor en werkt samen met Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw en Groep Intro vzw. Het traject dat de moeders afleggen heeft een specifieke en intensieve opbouw. Enerzijds wordt er op individuele begeleiding ingezet, waarvoor het OCMW (welzijnsbegeleiding) en Groep Intro (werkbegeleiding) zorgen. Anderzijds wordt er veel belang aan het groepsproces gehecht, waarvoor Samenlevingsopbouw en Groep Intro verantwoordelijk zijn.

 

Zo organiseert Samenlevingsopbouw wekelijks een groepssessie met de focus op welzijn, empowerment en inspraak in het beleid. Groep Intro begeleidt dan weer de wekelijkse groepssessies over werk en opleiding. Naast de individuele begeleiding en de groepssessies, is er gaandeweg ook nog een wekelijkse werkactiviteit, namelijk samen betaalbare recepten bedenken, klaarmaken en publiceren. Die activiteit is bedoeld om aan competenties te werken en de eigen sterktes te leren kennen.
De doelstelling van het project is tweeledig: kwetsbare moeders ondersteunen en versterken op alle levensdomeinen in hun weg naar (duurzame) tewerkstelling of opleiding én op basis van geformuleerde drempels en verbetervoorstellen in dialoog gaan met lokale actoren zodat er stappen gezet worden om deze drempels te verlagen.

 

Heel het proces wordt afgetoetst, besproken en geëvalueerd in de stuurgroep, bestaande uit actoren met een link naar activering en/of welzijn. Dat zijn: OCMW, Samenlevingsopbouw, Groep Intro, VDAB, CAW, Welzijnsschakels De Springplank en de dienst kinderopvang van de Stad.

 

 

Back To Top