Skip to content

Oproep tot coalities voor democratie en mensenrechten

10/06/2024

Als middenveldorganisatie dragen wij de democratie hoog in het vaandel. Daarom maken we ons ernstig zorgen over de verkiezingsresultaten van extreemrechts.

Met onze buurtwerken en opbouwwerkprojecten strijden we voor een solidaire en duurzame samenleving in een gezonde democratie en sterke rechtsstaat. We geven een stem aan diverse groepen in de samenleving die al te vaak onvoldoende gehoord en gezien worden. We pleiten voor een inclusieve samenleving waar het goed leven is voor iedereen, nu en later.   

We willen de bekommernissen van wat er leeft in de samenleving én bij mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie niet aan de kant schuiven, maar ter harte nemen. Mensen zijn bezorgd over hun koopkracht, toegang tot gezondheidszorg, veiligheid en hebben nood aan duurzame en betaalbare woningen. Ze willen kunnen ademen, letterlijk en figuurlijk.  

Antwoorden op uitdagingen en zorgen van burgers

Wij staan naast hen en verwachten dat de volgende regeringen van dit land de sociale, economische en globale uitdagingen opnemen en ernaar handelen. We verwachten tastbare antwoorden op de reële uitdagingen en zorgen van vele burgers: de stijgende winkelprijzen en het steeds moeilijker rondkomen, de impact van oorlogen en geweld, het toegenomen racisme, het tekort aan betaalbare en kwaliteitsvolle woningen, afgeschafte treinen en bushaltes, het verdwijnen van open groene ruimte, de vervuiling en verschraling van onze natuur, het groeiend aantal mensen (waaronder asielzoekers) dat op straat moet leven, … 

Gelijkheid en vrijheid in democratische rechtsstaat

Extreemrechts biedt geen antwoorden op de grote maatschappelijke uitdagingen van vandaag. Bovendien blijven ze er standpunten op nahouden die uitgesproken racistisch, seksistisch en LGBTQI+-foob zijn. Daarbij beuken  ze in op fundamentele waarden zoals gelijkheid en vrijheid in een democratische rechtsstaat. 

Mensenrechten worden actief in vraag gesteld en eerste- en tweederangsburgers worden gecreëerd. We maken ons oprecht zorgen over de veiligheid en het welzijn van heel wat groepen in de samenleving – want het gaat al lang niet meer enkel om minderheidsgroepen. 

Geen uitsluitende, anti-solidaire recepten overnemen

Wij roepen alle democratische partijen met klem op om geen coalitie te vormen met Vlaams Belang, noch hun uitsluitende, anti-solidaire recepten over te nemen.  

We pleiten ervoor om wetenschappelijke consensus en mensenrechten als uitgangspunt van beleidskeuzes te hanteren, de structurele inspraak van en overleg met het middenveld te respecteren en tegelijk stappen te zetten naar meer basisdemocratie en inbreng van de burger. 

Solidariteit is onze kracht!

Back To Top