Skip to content

De STEK

Model

Duizenden mensen die recht hebben op een vorm van sociale bescherming, nemen dat recht niet op. De STEK helpt om lokaal in te zetten op sterkere netwerken en op betere sociale bescherming. Zo verhoogt de STEK voor meer mensen de kans om hun rechten op kwaliteitsvolle dienstverlening en voldoende inkomen te laten gelden. Het model werd ontwikkeld in de lokale opbouwwerkpraktijk. SAAMO kreeg extra middelen van de Vlaamse overheid om tegen eind 2022 zestien nieuwe STEK-praktijken uit te bouwen samen met lokale besturen en partnerorganisaties.

Sterke zet voor meer en betere sociale bescherming

De STEK verwijst algemeen naar vertrouwde, laagdrempelige ontmoetingsplaatsen in de nabije omgeving. Het zijn informele plekken met een warm onthaal waar bezoekers elkaar ontmoeten voor een babbel of om bij te leren. Ze vinden er ook de weg naar de hulp- en dienstverlening die ze nodig hebben. Bezoekers en sociaal werkers denken samen na over oplossingen voor betere sociale bescherming en leggen die voor aan dienstverlenende instanties en beleid.

In de STEK werken sociaal werkers van verschillende organisaties nauw samen. Ook vrijwilligers zorgen voor een belangrijke inhoudelijke en praktische bijdrage aan de werking. In het gevarieerd aanbod aan activiteiten is er extra aandacht voor bezoekers in een maatschappelijk kwetsbare positie en voor hefbomen die meer en betere sociale bescherming vorm kunnen geven.

Krachten bundelen

De lokale STEK-praktijken zijn heel divers maar hebben ook veel gelijkenissen. Daarom werken we op Vlaams-Brussels niveau sterk samen over de vragen, uitdagingen en kwesties die werkers op hun pad tegenkomen. Hun ervaringen en expertise leverden een belangrijke bijdrage aan de verdieping van het model. Een leidraad stelt de functies, randvoorwaarden en de kracht van de STEK als informele praktijk voor, samen met tal van praktische illustraties.

Tools

SAAMO stopt niet bij de analyse. SAAMO werkt samen met wie uitsluiting ervaart en partners aan oplossingen.
Die oplossingen vertalen zich in modellen en aanpakken waar anderen mee aan de slag kunnen of die kunnen inspireren.
Bij de 'Tools' vind je draaiboeken, filmpjes en andere documenten waarmee ook jij uitsluiting kan aanpakken.

Op de agenda

De kracht van nabijheid en samenwerking | Inspiratiedag model De STEK

16/02/2023

  De kracht van nabijheid en samenwerking Inspiratiedag model De STEK Donderdag 16 februari 2023 9u30 – 15u30 Brussel |…

Back To Top