Ga naar hoofdinhoud

De STEK

Model

Duizenden mensen die recht hebben op een vorm van sociale bescherming, nemen dat recht niet op. De STEK helpt om lokaal in te zetten op sterkere netwerken en op betere sociale bescherming. Zo verhoogt de STEK voor meer mensen de kans om hun rechten op kwaliteitsvolle dienstverlening en voldoende inkomen te laten gelden. Het model werd ontwikkeld vanuit de opbouwwerkpraktijk. SAAMO kreeg extra middelen van de Vlaamse overheid om tegen eind 2022 zestien nieuwe STEK-praktijken uit te werken en dit samen met lokale besturen en partnerorganisaties.

Sterke zet voor meer en betere sociale bescherming

De STEK verwijst naar een vertrouwde en laagdrempelige ontmoetingsplaats in de nabije omgeving waar mensen makkelijk binnenwandelen en warm onthaald worden. Bijvoorbeeld een buurthuis, sociale kruidenier of inloopcentrum. Het is een plek waar mensen elkaar op informele wijze ontmoeten en samen dingen doen. Ze kunnen er (informeel) leren, onder andere over hun sociale rechten, maar ook over opkomen voor zichzelf.

Mensen worden er op weg geholpen naar de juiste hulp- en dienstverlening en uitgenodigd om mee na te denken over een kwaliteitsvol aanbod. Sociaal werkers van verschillende organisaties en disciplines werken er nauw samen: hulpverleners, opbouwwerkers, jeugdwerkers, sociaal-culturele werkers en andere. Ook vrijwilligers leveren een waardevolle bijdrage.

In het gevarieerd aanbod is er extra aandacht voor mensen in maatschappelijk kwetsbare posities. Samen met sociaal werkers gaan bezoekers aan de slag met ideeën over oplossingen die de dienstverlening kunnen verbeteren. Ze ondernemen actie en gaan in overleg met politici en bevoegde instanties over structurele veranderingen voor meer sociale bescherming, die ook lotgenoten ten goede komen. Op die manier is de STEK een broedplaats voor sterkere sociale bescherming.

Krachten bundelen

De lokale STEK-praktijken zijn divers maar kennen ook veel gelijkenissen. Daarom werken we op Vlaams-Brussels niveau sterk samen over de vragen, uitdagingen en kwesties die werkers op hun pad tegenkomen. Hoe doen we dat? We zetten in op het bekendmaken van het model.
Via vorming leren sociaal werkers het model goed kennen en raken ze er vertrouwd mee. Maandelijks wisselen we online ervaringen uit en delen inspiratie. In focus- en werkgroepen pakken werkers van verschillende organisaties kwesties aan die in de verschillende STEK-praktijken terugkomen. Zo verfijnen we het model tegen eind 2022.

Jaarlijks organiseren we een STEK-dag voor alle werkers die betrokken zijn bij de 22 lokale praktijken. In 2020 waren we te gast in Gent. In 2021 stak Corona stokken in de wielen, maar op 20-21 april 2022 hebben we opnieuw afspraak voor uitwisseling en kennisdeling. Deze keer in Beringen voor ‘De 24 uur van de STEK’.

Tools

SAAMO stopt niet bij de analyse. SAAMO werkt samen met wie uitsluiting ervaart en partners aan oplossingen.
Die oplossingen vertalen zich in modellen en aanpakken waar anderen mee aan de slag kunnen of die kunnen inspireren.
Bij de 'Tools' vind je draaiboeken, filmpjes en andere documenten waarmee ook jij uitsluiting kan aanpakken.

Op de agenda

Save the date 16/2 | De kracht van nabijheid en samenwerking

16/02/2023

  De kracht van nabijheid en samenwerking Inspiratiedag model De STEK save the date Donderdag 16 februari 2023 9u30 -…

Back To Top