Skip to content

Lokale, Vlaamse en Federale beleidsaanbevelingen voor een sociaal-rechtvaardig energiebeleid

22/03/2024

Met de Experten bundelen we (ervarings-)expertise van mensen in energiearmoede en streven we jaar in, jaar uit voor een sociaal-rechtvaardig klimaat- en energiebeleid. Onze inzichten delen, onze stem laten horen en onze rechten laten gelden: dat doen we sowieso. Maar in het verkiezingsjaar doen we er nog een schepje bovenop. Onze Experten staken meermaals de koppen bij elkaar en legden vast wat er nu écht nodig is voor een beter klimaat- en energiebeleid. Het resultaat daarvan vind je hieronder in drie uitgebreide memoranda voor lokale, Vlaamse en federale beleidsmakers. Lees en deel jij mee?


Lokale beleidsaanbevelingen

✔️ Pak energiearmoede structureel aan

Waarom? 

  • Omdat bijna 20% van de gezinnen getroffen wordt: ze stapelen schulden op of zetten zichzelf in de kou om schulden te vermijden. 
  • Omdat energiearmoede een aanslag is op de fysieke en mentale gezondheid. Het leidt vaak tot problemen op het werk of op school en het is een belangrijke oorzaak van sociale vereenzaming. 
  • Omdat de energiekost, na de huur of de hypotheekaflossing, vaak de tweede grootste huishoudelijke kost is. 
  • Omdat energiekosten, mits hulp en begeleiding, meestal kunnen dalen. 
  • Omdat zonder tijdig ingrijpen de maatschappelijke kost van energiearmoede, ook voor lokale besturen, sterk stijgt. 

✔️ Realiseer de sociaal-rechtvaardige klimaat- en energietransitie in uw gemeente/stad/regio

Gebruik de energietransitie als een hefboom tegen energiearmoede. Zorg er als overheid voor dat éérst kwetsbare gezinnen onafhankelijk worden van fossiele brandstoffen.


Vlaamse beleidsaanbevelingen

✔️ Wonen en energie

  • Zet sociale huisvesting in als een sociaal-rechtvaardige klimaatmaatregel.
  • De private huurmarkt blijft het zorgenkind van de woonmarkt: maatregelen om deze markt terug in beweging te krijgen.
  • Het Noodkoopfonds en de Mijn VerbouwLening zijn noodzakelijk instrumenten voor kwetsbare eigenaar-bewoners: maak deze nog toegankelijker voor kwetsbare doelgroepen.

✔️ Sociale maatregelen energie

Maatregelen rond de minimale levering energie, het ontradingstarief, het capaciteitstarief en meer.

✔️ Hernieuwbare energie

Gebruik de energietransitie als een hefboom tegen energiearmoede. Zorg er als overheid voor dat éérst kwetsbare gezinnen onafhankelijk worden van fossiele brandstoffen.


Federale beleidsaanbevelingen

✔️ Zorg voor een eerlijk sociaal tarief voor elektriciteit en gas.

✔️ Zorg voor eerlijke en betaalbare prijzen voor de consument.

✔️ Zorg voor regels voor de commerciële praktijken van de leveranciers.

✔️ Zorg voor een sociaal-rechtvaardige energietransitie.

✔️ Zorg voor een structurele financiering van het Sociaal Energiefonds en de werking van de OCMW’s.

✔️ Zorg voor een basisrecht op energie en water in de Grondwet.

 

 

Back To Top