Skip to content

Mechelse Transitiearena Warmte … ook voor kwetsbare Mechelaar

19/06/2023

Drie intense dagen met een erg enthousiaste club van zeer diverse stakeholders. Stilstaan bij de centrale vraag ‘Hoe verwarmen we tegen 2050 zonder gas en stookolie’ (#fossielvrij)? En voor SAAMO: hoe krijgen ook maatschappelijk kwetsbare groepen hierin een plek? … dat was de transitiearena Warmte. 

We verkenden de Mechelse situatie vanuit een transitiebril en werkten naar een inspirerend en leidend toekomstbeeld met 4 sporen:

  • Maximaal collectief: Hoe benutten en creëren we in Mechelen maximaal de opportuniteiten voor warmtenetten?
  • Individuele verwarming: Hoe verwarmen en koelen we gebouwen waar geen collectieve verwarmingsoplossingen voor zullen zijn?
  • Warmtecoalitie: Hoe bouwen we een partnerschap dat de warmtetransitie in beweging brengt en mee implementeert?
  • Warmteplanning: Hoe kunnen warmtebeleid en ruimtelijk beleid elkaar structureren en versterken?

Met de vertaling naar concrete acties voor de volgende twee jaar maken we meteen een nieuw begin: welkom Warmtecoalitie Mechelen!

 

Back To Top