Skip to content

Zorgzame buurten: het hoe en het waarom van een buurtanalyse

14/10/2022

In februari las je het al: SAAMO werkt aan een zorgzame buurt in Malle en Willebroek. Starten deden we met een grondige buurtanalyse. Onze opbouwwerkers brachten vele uren door in ‘hun’ zorgzame buurt. Het waarom en het hoe van zo’n analyse leggen we graag aan je uit aan de hand van ons onderzoek in Willebroek.

Waarom voeren we een buurtanalyse uit?

Omdat we als opbouwwerkers niets doen zonder onze mensen! Het is belangrijk om voeling te krijgen met een buurt, voordat je zomaar een project uit de grond stampt. Een buurtanalyse brengt de noden, zorgen en sterktes van een buurt in kaart. Op basis van wat er leeft in de buurt bouwen wij een project verder uit.

Niet alleen de opbouwwerker leert de buurt kennen, ook de buurt maakt kennis met de opbouwwerker en het project. Er groeit geleidelijk aan een wederzijdse vertrouwensband. Het is ook een moment om te peilen naar het engagement van de buurtbewoners. Zien zij het bijvoorbeeld wel zitten om eens te vrijwilligen op een buurtfeest? Kortom draagt het bij aan de gedragenheid van het project in de buurt.

Hoe zijn we aan de buurtanalyse begonnen?

Door op pad te gaan en de buurt in te trekken! Zo spraken we mensen op straat aan, in hun eigen leefomgeving. Doordat we outreachend werken, bereiken we stemmen die in andere gevallen op het achterplan blijven.

Daarnaast organiseerden we ook twee participatiemomenten: ‘Wille-KOEK’. We nodigden buurtbewoners uit om in groep hun input te geven over hoe zij het leven in hun buurt ervaren. Hebben ze veel contact met hun buren? Is er genoeg ruimte voor kinderen en jongeren? Onder de begeleiding van een hapje, een drankje en opbouwwerker Robbert konden ze op twee momenten aan tafel schuiven om hun ervaringen en ideeën uit te wisselen.

Het lokale beleid was ook erg geëngageerd om mee te werken aan de buurtanalyse. Zo hielpen de dienst Samenleven en het welzijnsloket van de gemeente Willebroek en het lokaal dienstencentrum ons tijdens de participatiemomenten en bevragingen.

Daarnaast spraken we ook met sociale professionals en sleutelfiguren in Willebroek. Onder andere het OCMW, enkele gemeentelijke diensten, het wijkgezondheidscentrum, ROJM en het CKG gaven ons een extra kijk in de buurt.

Vragen uit het buurtonderzoek:

Hoe ervaar je het leven in de buurt? Hoe is het contact met de buren? Hoe is het samenleven in de buurt? Ken je het dienstverlenend aanbod in de buurt? Wat mis je in de buurt? Wat vind je positief in je buurt?

Wat komt er na de buurtanalyse?

Een buurt- en mensgericht project! De resultaten van de buurtanalyse bepalen welke richting we uitgaan met het project. Omdat wij geloven dat de noden en wensen van de buurtbewoners de enige juiste basis is voor het creëren van een daadwerkelijk zorgzame buurt.

Meer info op: https://www.zorgenvoormorgen.be/zorgzamebuurten/buurtanalyse

Back To Top