Skip to content

De Notelaar, samen sterker!

Project

Kloppen op de deur van je buren, moeiteloos de juiste sociale dienst vinden, de wetenschap dat er altijd iemand beschikbaar is voor een praatje in het buurtpark: dit zijn slechts enkele van de kansen die een zorgzame buurt kan bieden. En daar werken we aan in Malle. Aan minder mazen en meer net creëren. 

Samen sterker in Malle!

De Vlaamse regering lanceerde in het voorjaar 2021 een projectoproep in Vlaanderen om 100 ‘Zorgzame buurten’ te creëren. Lokale besturen, zorg- en welzijnsorganisaties konden hun plannen rond beter sociaal beleid op buurtniveau voorstellen. Eén van de geselecteerde projecten is ‘De notelaar, samen sterker!’. Samen met de gemeente en andere partners zullen we de komende twee jaar de sociale cohesie versterken, sociale bescherming bevorderen en eenzaamheid tegengaan.

We hebben ons werkgebied bewust beperkt tot het bruisende hart rondom het ontmoetingscentrum ‘De Notelaar’. Via verschillende kanalen en wijkbezoeken signaleerden we uitdagingen, zowel op individueel niveau als op buurt- en gemeenschapsniveau. Deze uitdagingen zijn altijd veelzijdig en complex. In deze levendige wijk komen talloze mensen en organisaties samen, maar soms ontbreekt het nog aan de verbindende schakels. Ons streven is om deze schakels te vinden en te versterken, zowel tussen individuen als tussen diensten en buurtbewoners. Samenwerken betekent niet alleen elkaar versterken, maar ook onze geliefde buurt tot bloei laten komen!

De kern van ons project is: meer en sterkere sociale netwerken voor burgers, meer contacten tussen buurtbewoners, meer sociale bescherming en meer samenwerking en afstemming tussen diensten opdat er een sterker en meer kwalitatief antwoord komt op de welzijns- en zorgnoden van buurtbewoners.

Wat is nu eigenlijk een ‘Zorgzame buurt’?

In een zorgzame buurt zijn de voorwaarden vervuld opdat mensen, ongeacht leeftijd en grote of kleine ondersteuningsbehoeften op meerdere levensdomeinen, comfortabel in hun woning of vertrouwde buurt kunnen (blijven) wonen. Het is een buurt waar jong en oud samenleven, waar mensen zich goed en geborgen voelen, waar levenskwaliteit centraal staat, waar bewoners elkaar kennen en helpen, waar personen en gezinnen met grote en kleine ondersteuningsnoden ondersteuning krijgen en waar diensten en voorzieningen toegankelijk en beschikbaar zijn..

Bekijk hier alle projecten van Zorgzame Buurten

Zorgzame buurten in de Malse Courant

 

 

Tools

SAAMO stopt niet bij de analyse. SAAMO werkt samen met wie uitsluiting ervaart en partners aan oplossingen.
Die oplossingen vertalen zich in modellen en aanpakken waar anderen mee aan de slag kunnen of die kunnen inspireren.
Bij de 'Tools' vind je draaiboeken, filmpjes en andere documenten waarmee ook jij uitsluiting kan aanpakken.

Minder Mazen, Meer Net: Tools Voor Zorgzame Buurten

Minder mazen, meer net: tools voor zorgzame buurten

Vanuit een rechtenbenadering werkte SAAMO een uitgebreide leidraad uit met tal van praktische handvatten en tools. Lees het hier!

Nieuws & verhalen

Zorgzame Buurten: Het Hoe En Het Waarom Van Een Buurtanalyse

Zorgzame buurten: het hoe en het waarom van een buurtanalyse

Lees hier waarom en hoe we een buurtanalyse maakten in Willebroek!

Back To Top