Skip to content

SAAMO aan de kant van slachtoffers

23/10/2023

Er is een oorlog aan de gang die heel dichtbij komt. Stress, angst, verdriet en machteloosheid zet je niet zomaar opzij om terug over te gaan naar de orde van de dag. En dat zijn de gevoelens die momenteel leven in werkingen van SAAMO. Hoe onze samenleving omgaat met de slachtoffers van de oorlog tussen Israël en Hamas, bepaalt hoe mensen zich hier voelen. Daarom spreken we ons uit over de oorlog die momenteel woedt.

Bouwen aan een warme samenleving

SAAMO creëert voor iedereen veilige ruimtes om in gesprek te gaan, gevoelens te uiten en correcte informatie te verzamelen. We roepen op om zorg te dragen voor elkaar. We voelen hoe de keuze en strijd voor mensenrechten en vrede ons verbindt. Hoe we er ook uit zien, van waar we ook komen en waarin we ook geloven. We laten niemand ons tegen elkaar opzetten. Daar maken we dagelijks werk van.

Grond- en mensenrechten zijn ons kompas

SAAMO is een organisatie die elke dag strijdt voor de toegang tot grond- en mensenrechten. Elke mens beschikt over mensenrechten, louter omwille van het mens-zijn. Wij kunnen dan ook niet anders dan ons expliciet uitspreken tegen de reeds langdurige schending van die mensenrechten in Palestina door Israël.

Verder leed voorkomen

Wij erkennen het diepe leed van alle betrokken mensen in dit conflict aan alle zijden, en veroordelen elke vorm van geweld op onschuldige burgers. Daarbij kijken we niet weg van het feit dat de Israëlische bezetting van Palestina op zich en de militaire maatregelen die nu genomen worden, schendingen zijn van de mensenrechten die vastgelegd werden in internationale resoluties. Voor SAAMO is het essentieel dat Belgische beleidsmakers alles doen wat in hun macht ligt, om die resoluties ten allen tijde te laten respecteren en onze samenleving niet te verdelen.

Back To Top