Skip to content

Samen op straat trekt naar Brussel, Gent, Vilvoorde en Willebroek

01/12/2022

Tijdens het WK in Qatar kwam het Antwerpse SAAMO-project Samen op straat verschillende keren in de nationale media. Buurtvrijwilligers trokken mee de straat op om de voetbalvreugde in goede banen te leiden. Hun succes is het resultaat van jarenlang intergenerationeel werk van opbouwwerkers, die bruggen bouwen tussen jongeren en andere spelers in hun wijk. Ze deden dat tot nu in jonge en dichtbevolkte wijken zoals Borgerhout, Antwerpen-Kiel en Antwerpen-Noord. Minister van armoedebestrijding Benjamin Dalle maakt het mogelijk om dit project met Vlaamse middelen uit te rollen naar wijken in Brussel, Gent, Vilvoorde en Willebroek.

Jongeren staan centraal

In het project Samen op straat staan jongeren centraal. Opbouwwerkers richten zich tot jongeren die hun weg niet vinden in het jeugdwerk, opleidingen of jobs. Ze leren jongeren kennen op pleintjes en straathoeken. En met die jongeren gaan ze aan de slag om hun talent in te zetten in de wijk, om mee te werken aan beleidsoplossingen en om samen met oudere buurtvrijwilligers preventief te werken en problemen in de buurt te voorkomen.

Opbouwwerk met een hart voor de wijk

De opbouwwerkers van Samen op straat zijn vertrouwd met de wijken waarin ze actief zijn. Ze bouwen vertrouwensrelaties op met jongeren, maar ook met volwassenen en andere buurtbewoners en wijkactoren. De goede relaties die voortkomen uit een gezamenlijke liefde voor het reilen en zeilen in een wijk zorgen ervoor dat verschillende partijen elkaar beter leren kennen, tot meer begrip komen voor elkaar en tot betere oplossingen voor lokale problemen komen. In Antwerpen werkt Samen op straat heel nauw samen met het jeugdwelzijnswerk, handelaarsverenigingen en organisatoren van evenementen. Vanuit die samenwerkingsverbanden werken ze ook aan een beter contact tussen jongeren en politie.

Samenwerking met volwassen vrijwilligers

Samen op straat werkt ook met volwassen buurtbewoners die zich mee engageren in hun eigen wijk. Of om het met de woorden van een buurtvrijwilliger te zeggen: “Zoals een vader het beste wil voor zijn eigen kind, zo willen wij het beste voor de jongeren van onze wijk.” ‘s Avonds wandelen de buurtvrijwilligers rond op de pleinen en in de straten van de wijk. Ze zijn aanspreekbaar voor jongeren, andere bewoners en lokale autoriteiten. Ze doen dat in periodes waarin veel volk op straat komt en op de pleintjes aanwezig is. Zo waren de Antwerpse buurtvrijwilligers de voorbije weken heel actief tijdens het Wereldkampioenschap voetbal.

Opbouwwerkers gezocht

Om Samen op straat te kunnen uitrollen in andere wijken in Vlaanderen en Brussel gaat SAAMO op zoek naar opbouwwerkers met liefde voor de jongeren en hun buurten in de wijk Peterbos in Brussel, in Houtem en de stationsbuurt in Vilvoorde, en in Muide-Meulestede-Afrikalaan in Gent. Ben je vertrouwd met hoe het is om op te groeien in één van deze wijken? Zie je kansen in jongeren, waar anderen hen als overlast beschouwen? En wil je ook graag werken met volwassenen en heel diverse relaties uitbouwen? Zie jij snel het verband tussen een gezamenlijk probleem en een concrete aanbeveling? Dan is Samen op straat misschien iets voor jou.

Back To Top