Skip to content

Inspiratiegids vindplaatsgericht opbouwwerk

Inspiratiegids Vindplaatsgericht Opbouwwerk

Wil jij er ook eens op uit trekken in je wijk of buurt om mensen aan te spreken? Maar vind je dit niet zo simpel? Tijdens de pandemie gingen wij vanuit SAAMO Antwerpen heel intensief de straat op. Doorheen de tijd ontwikkelden we meer creatieve aanpakken om mensen te informeren en om in gesprek te gaan. Wat we leerden in 2 jaar op straat, bundelden we in deze inspiratiegids.

Is opbouwwerk niet altijd vindplaatsgericht?

Goed buurt- en opbouwwerk gaat naar mensen toe en wacht niet tot mensen naar hen komen. Toch was de pandemie een uitzonderlijke periode. Buurtwerken konden niet of slechts beperkt hun deuren openen. Zo goed als alle diensten waren gesloten of werkten uitsluitend online. Maar de vragen en problemen van mensen in kwetsbare posities waren nog niet eerder zo divers en groot. Dus gingen we meer dan ooit de straat op. Tussen augustus 2020 en augustus 2022 kreeg SAAMO Antwerpen middelen van de stad Antwerpen om vindplaatsgericht te werken aan toegankelijke hulp- en dienstverlening.

Tijdens die twee jaar experimenteerden en leerden opbouwwerkers van SAAMO Antwerpen erg veel. Hoe spreek je mensen aan? Hoe kan je informeren en sensibiliseren op een toegankelijke en begrijpbare manier? Verschillende werkvormen ontstonden en deze zitten nu gebundeld in een inspiratiebundel. De aanpakken werden ontwikkeld vanuit de insteek sociale bescherming en rechtenverkenning. Maar je kan ze gebruiken rond verschillende thema’s. Pas ze aan naar je eigen inhoud en de behoeften van de mensen waarmee jij werkt.

Welke info vind je in de inspiratiebundel?

Deze video geeft je alvast een idee:

De context van SAAMO Antwerpen

De aanpakken die we ontwikkelden ontstonden vanuit onze aanpak in Antwerpen-Noord, Borgerhout, Deurne en op het Kiel tijdens de pandemie. We gingen de straat op vanuit het buurtwerk van SAAMO Antwerpen en we werkten rond het thema sociale bescherming. We schetsen eerst deze context zodat je de uitgewerkte methodieken beter begrijpt. Dit belet niet dat je elke aanpak kan aanpassen aan jouw thema’s of werkcontext.

Visie op vindplaatsgericht opbouwwerk

Opbouwwerkers zijn geen individuele hulpverleners. Ze gaan op zoek naar gemeenschappelijke noden en brengen mensen daarrond samen. Met de aanwezige ervaringskennis gaan opbouwwerkers aan de slag om maatschappelijk andere stemmen te laten horen of om samen naar oplossingen te zoeken.

In de inspiratiebundel schetsen we hoe wij naar vindplaatsgericht werken kijken vanuit ons specifiek werk. Dit kan inspirerend zijn voor andere opbouwwerkers maar ook voor mensen en organisaties die (nieuwe) bewoners willen leren kennen in een wijk, die activiteiten willen opzetten in en een wijk, die informele netwerken willen opbouwen of een vinger aan de pols willen houden in een bepaalde buurt of bij bepaalde mensen.

7 werkvormen

De ervaringen zijn gebundeld in 7 werkvormen die elkaar soms overlappen of aanvullen. Soms zijn ze erg eenvoudig, voor andere moet je grafisch een beetje handig zijn of een handige Harry of Hassan in de buurt hebben. Vanuit SAAMO werken we voor de vormgeving van ons materiaal op straat met het programma Canva.

De 7 werkvormen:

  • Op straat gaan met basisinformatie rond diensten en maatregelen
  • Een mobiel infopunt
  • Een kaartenspel
  • Een rad met vragen en informatie
  • Een knikkerspel
  • Flowcharts
  • Een levendige sociale kaart

Tips en tricks

We eindigen de inspiratiebundel met tips en tricks om met bovenstaande werkvormen aan de slag te gaan. Vanuit welke basiskennis en basishouding vertrek je? Hoe spreek je mensen aan of leg je een eerste contact? Wat zijn goede vindplaatsen? Wat doe je als er weinig straatleven is in de buurt waarin jij werkt? We bundelden daar wat wij leerden in de intensieve periode van 2 jaar.

Meer informatie

Gebruik de info uit de inspiratiebundel voor je eigen werk en doelstellingen. Begrijp je iets echt niet? Neem dan contact op met één van de medewerkers die mee aan de inspiratiebundel werkten.

 

 

Back To Top