Skip to content

Publicatie onderbescherming OCMW

Het opbouwwerkproject BASkuul heeft 5 jaar lang gewerkt aan onderbescherming bij rechthebbenden van (Brusselse) OCMW’s. Deze publicatie is een weergave en analyse van de vaststellingen binnen het onthaal van BASkuul. Wat zijn de oorzaken van onderbescherming? Wat maakt dat mensen hun rechten niet realiseren? En welke mogelijke oplossingen en praktijken zijn er om meer sociale bescherming voor OCMW-gerechtigden te kunnen garanderen.

De link naar de publicatie volgt nog!

Back To Top