Skip to content

Werkloos of werkzoekend? | Helder leren spreken over de arbeidsmarkt

Werkloos Of Werkzoekend

Heel wat woorden en begrippen rond de arbeidsmarkt en het arbeidsmarktbeleid zijn vaag en onduidelijk. ‘Sociale dumping’, ‘activering’ en ’neet-jongeren’ zijn maar enkele voorbeelden van woorden waar je mee te maken krijgt.

De betekenis van deze woorden en de manier waarop je ze gebruikt is vaak niet neutraal. De woorden die je gebruikt, bepalen bewust of onbewust de bril waarmee je naar de samenleving kijkt. Daarom roepen we je op: kijk kritisch naar je taalgebruik als je spreekt over de arbeidsmarkt.

We maakten deze publicatie ‘Werkloos of werkzoekend?’ in 2018, om je alvast op weg te helpen.

 

Wat mag je verwachten?

SAAMO, de werkzoekendenwerking van het ACV en werkzoekenden sloegen de handen in elkaar om een verklarende begrippen- en woordenlijst te maken. De brochure richt zich tot iedereen die zich op of rond de Vlaamse arbeidsmarkt begeeft: werkzoekenden, vrijwilligers, militanten, toeleiders, opbouwwerkers, arbeidsbemiddelaars, maatschappelijk werkers, studenten of journalisten.

In de brochure:

  1. Leggen we vage en onduidelijke woorden eenvoudig en helder uit.
  2. Reflecteren we over een aantal termen en begrippen.
  3. Tonen we aan dat taal zelden neutraal is. We bieden alternatieven aan voor vaak gehoorde woorden op en rond de arbeidsmarkt.

Waarom schreven deze 2 organisaties de brochure?

SAAMO en het ACV stellen grondrechten centraal om mensen in kwetsbare posities te versterken en het beleid socialer te maken. Dagelijks werken beide organisaties samen met mensen op zoek naar werk en mensen in kwetsbare posities. Op het terrein horen we vaak over de nood aan een verklarende begrippen- en woordenlijst. Tegelijk ervaren zowel onze medewerkers als werkzoekenden dat er dikwijls op een negatieve manier over mensen zonder werk wordt gesproken en missen ze een kritische benadering.

De brochure lezen

Download hieronder de brochure.

Hoe werkt SAAMO rond werk?

Bekijk hier alle projecten rond werk.

 

Back To Top