skip to Main Content

SAAMO Gent zoekt een medewerker met kennis van sociaal ondernemen voor een kortlopende opdracht voor het project ‘WIJKONDERNEMING’

 

 

Samenlevingsopbouw Gent komt op voor het recht op een menswaardig leven voor mensen in maatschappelijk kwetsbare posities. Samenlevingsopbouw wil deze mensen opnieuw greep laten krijgen op hun leven en hun omgeving. Met een ploeg van een 40-tal medewerkers proberen wij samen met deze mensen het verschil te maken en zetten we beleidsmakers aan om uitdrukkelijk te kiezen voor armoedebestrijding, solidariteit en herverdeling.  

 

JOBINHOUD

De wijkonderneming is een nieuw project dat startte in januari 2022 in de wijk Rabot.

Deze onderneming heeft een dubbel doel: creëren van tewerkstelling én een antwoord bieden op niet ingevulde noden en behoeften van de wijk.

Meer concreet willen we een model ontwikkelen dat duurzame jobs creëert voor langdurig werklozen via het aanbieden van diensten en producten voor de bewoners, organisaties en bedrijven van het Rabot en nabije omgeving.

Bij de wijkonderneming hoort uiteraard een ondernemingsplan en hiervoor zijn we op zoek naar een medewerker die ons team tijdelijk kan versterken.

Opdrachten:

 • Opmaken van een ondernemingsplan gestoeld op de basisprincipes van de wijkonderneming: sociaal, democratisch, ecologisch en economisch.
  • Uitvoeren van marktonderzoek en opmaak van een marketingplan.
  • Onderzoek naar de meest wenselijke rechtsvorm voor de wijkonderneming.
  • Opmaak van een financieel plan.
  • Advisering over de economische haalbaarheid van de (nog te ontwikkelen) activiteiten van de onderneming.
 • Schrijven van subsidiedossiers voor externe advisering en consult.

Voor het realiseren van deze opdrachten kan je rekenen op een team van 4 collega-opbouwwerkers en een teamcoach/beleidsmedewerker.

 Wij zoeken:

 • Een enthousiaste medewerker die onmiddellijk beschikbaar is en zich snel kan inwerken
 • Kennis van en ervaring in sociaal ondernemerschap en het opmaken van een ondernemingsplan
 • Ervaring of goesting om een innovatief en experimenteel project mee uit de grond te stampen
 • Ervaring in het schrijven van subsidiedossiers
 • Ervaring in of voeling hebben met het werken met maatschappelijk kwetsbare doelgroepen
 • Ervaring in of kennis van sociale economie is een pluspunt

 Wij bieden:

 • Contract van bepaalde duur
 • Arbeidsvolume: 80%
 • Onmiddellijke indiensttreding tot en met 31/12/2022
 • Barema B1c, PC329 – anciënniteit te bespreken op basis van relevante ervaring
 • Vormingsaanbod op maat
 • Vergoeding woon-werkverkeer
 • Soepele verlofregeling en compensatie meeruren

SAAMO Gent voert een diversiteitsbeleid bij aanwerving van medewerkers. Competenties zijn bij ons belangrijker dan geslacht, nationaliteit, zogenaamd ras, huidskleur, afkomst, nationale of etnische afstamming, leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, taal, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, handicap, fysieke of genetische eigenschap of sociale afkomst.

Back To Top