Skip to content

Geen tijd om te wachten op wonen

22/02/2024

SAAMO nam deel aan de actie ‘Halte Wachtlijstlaan’, waarmee Woonzaak duidelijk maakt dat mensen geen tijd hebben om te wachten op wonen. Een ander beleid, dat werk maakt van meer sociale woningen, ís mogelijk. En dringend nodig. Want mensen die te duur, onzeker, ongezond en/of onveilig wonen op de private huurmarkt hebben geen menswaardig leven.

Wist je dat wonen een grondrecht is? Het is helaas een recht dat veelvuldig wordt geschonden. De wachtlijsten voor sociale woningen zijn ellenlang. Volgens de meest recente cijfers zijn er meer dan 175.000 gezinnen die aan de voorwaarden voldoen, maar voor wie er geen woning is.

Wie een sociale woning krijgt toegewezen, moet gemiddeld 4 jaar, 1 maand en 6 dagen wachten. Dat is veel en veel te lang. Woonzaak eist een groeipad naar minimaal 14% sociale huurwoningen op Vlaams niveau en 20% in stedelijke contexten, zodat de wachttijden omlaag kunnen. Tegen 2035 moet dat worden waargemaakt.

Hugo Beersmans, woordvoerder van Woonzaak: “Wij dringen absoluut aan tot een verhoging van het aantal sociale woningen, wegens het tekort daaraan. Er wordt enorme druk gezet op de private huurmarkt en dat willen we tegengaan. We hebben daarvoor een klacht ingediend bij het Europees Comité voor Sociale Rechten, waarvan we binnenkort een uitspraak verwachten.”

Ontdek het volledige ‘bouwpakket’ aan wooneisen op woonzaak.be.

Back To Top