Skip to content

Woonzaak

Project

In Vlaanderen staan 170.000 gezinnen op de wachtlijst voor een sociale woning. De problemen met toegankelijkheid, betaalbaarheid, kwaliteit en woonzekerheid op de private huurmarkt zijn groot. Wie geen toegang heeft tot een sociale woning en niet terecht kan op de private huurmarkt, belandt in het grijze circuit of wordt dakloos. Wonen is een grondrecht. Toch neemt de Vlaamse overheid onvoldoende initiatieven om dit recht ook effectief waar te maken. Opeenvolgende regeringen sloegen heel wat aanbevelingen in de wind. Daarom startte in 2019 Woonzaak.

Voor een fundamenteel rechtvaardig woonbeleid in Vlaanderen

Klachtenprocedure

Woonzaak pleit voor een fundamenteel rechtvaardig woonbeleid in Vlaanderen. Iedereen moet betaalbaar, kwaliteitsvol, aangepast en met voldoende zekerheid kunnen wonen.
Via een klachtenprocedure bij het Europees Comité voor Sociale Rechten wil Woonzaak de overheid ter verantwoording roepen en een ambitieus Vlaams woonbeleid afdwingen.

“Het is duidelijk dat een klacht nodig is om het decennialang scheefgetrokken woonbeleid in een andere richting te sturen. Zonder een doortastende aanpak vanuit de Vlaamse overheid zullen we met onze kleine sociale huurmarkt en slechte en onbetaalbare private huurmarkt nooit de wooncrisis kunnen oplossen. Deze klacht kan een beslissende stap zijn richting een fundamenteel rechtvaardig woonbeleid. De Vlaamse wooncrisis laat ons niet toe om nog te wachten.” (Hugo Beersmans, woordvoerder)

< Lees meer in Woonzaak: het boek

Campagne

Naast de juridische weg voert Woonzaak campagne om de wooncrisis meer zichtbaar te maken bij het ruime publiek en zo een brede beweging op gang te trekken.

Krachten bundelen

SAAMO is mede-initiatiefnemer en neemt een trekkersrol op in de beweging die Woonzaak voor ogen heeft. Opbouwwerkers worden dagelijks geconfronteerd met de negatieve gevolgen van slechte huisvesting op vele levensdomeinen: gezondheid, onderwijs, werk. Daarom zetten we onze expertise in voor een sterke Woonzaak. Met verhalen en getuigenissen uit de opbouwwerkpraktijk maken we de woonproblematiek zichtbaar.

Op de agenda

Woonzaak on tour | ook in Gent

14/12/2021

Op dinsdag 14 december van 10:30 tot 13:30 uur komt Woonzaak langs bij SAAMO Gent. Vanaf maandag 13 december gaat…

Woonzaak on tour | ook in Antwerpen

16/12/2021

Op donderdag 16 december van 17u00 tot 18u30 kom Woonzaak langs SAAMO Dinamo in Deurne-Noord. Vanaf maandag 13 december gaat…

Nieuws & verhalen

Sociale Huisvesting - Geelhandplaats Antwerpen - Iso800

Grondwettelijk Hof: “Meer dan 15% sociale huur moet kunnen”

Op 15 juni 2023 besliste het Grondwettelijk Hof om in één beweging maar liefst drie bepalingen van het Vlaamse woonbeleid te vernietigen. Dat is ongezien en een overwinning voor het recht op wonen.

Back To Top