Skip to content

Samen Op Straat Vilvoorde

Project
Samen Op Straat Sportactiviteit
Samen Op Straat Sportactiviteit
Samen Op Straat In Vilvoorde

© iso800 voor SAAMO

Voor jongeren die klein wonen zijn straten en pleinen hun noodzakelijk leefgebied. Andere bewoners ervaren hun aanwezigheid echter vaak als overlast. Het project Samen op straat gaat aan de slag met jongeren die geen aansluiting vinden bij jeugdwerk, opleidingen of jobs. Opbouwwerkers van Samen op straat vertrekken vanuit hun noden en behoeften. Sinds 2023 rolt SAAMO Vlaams-Brabant dit project uit in Vilvoorde.

Ontstaan in Antwerpen

Samen op straat is een aanpak die SAAMO Antwerpen ontwikkelde sinds 2005. Het vertrok van het idee van de stad Antwerpen om vaders in te schakelen in wijken om jongeren rustig te houden. SAAMO ontwikkelde het project op de eigen manier: vertrekkende vanuit de belevingswereld van zij die met uitsluiting te maken hebben. Daarom staan in dit project de jongeren en hun toekomstkansen centraal. SAAMO Vlaams-Brabant rolt dit project sinds 2023 uit in het centrum van Vilvoorde aan het station en in de wijk Houtem.

Jongeren in hun wijk

Er wordt veel geschreven en verteld over jongeren en de wijken waar ze wonen. Veel minder mensen kennen jongeren, weten wat er bij hen leeft en geven hen een plaats in een wijk of in de stad. Daar maakt Samen op straat het verschil. Opbouwwerkers gaan actief op zoek naar jongeren op straathoeken en op pleintjes. Vaak zijn dat jongeren die niet in het jeugdwerk zitten, niet naar een sportclub gaan, geen job vinden of een opleiding volgen. Met die jongeren gaat Samen op straat groepsmatig aan de slag.

Samen op straat geeft kansen

Samen op straat biedt jongeren vooral veel kansen om hun talenten en vaardigheden aan te scherpen, zodat ze kunnen bijdragen aan het leven en het samenleven in hun wijk. In elke deelnemende wijk wordt een kerngroep samengesteld waarin jongeren, samen met de opbouwwerkers, nadenken over de werking. Samen op straat nodigt jongeren uit om deel te nemen aan ontmoetingsmomenten en activiteiten.

Samen op straat gaat op zoek naar oplossingen

Vanuit de verhalen en de beleving van de jongeren van Samen op straat gaan ze op zoek naar oplossingen. Een voetbalveld dat te klein is, gebrek aan ontmoetingsruimte, een slechte relatie met de politie? Via samenwerkingsverbanden met jeugdwelzijnswerk, de lokale jeugdraad of een partneroverleg in de wijk wil Samen op straat meezoeken naar oplossingen voor problemen waar jongeren mee geconfronteerd worden.

“We luisteren naar de verhalen en levenservaring van jongeren. Daarna stellen we de vraag: wat kunnen we samen doen? We geven hen een duwtje in de rug om initiatief te nemen. Als ze vervolgens vragen hebben, weten ze ons te vinden als hun centrale aanspreekpunt. Ze kunnen steeds bij ons terecht.” – Nassim, opbouwwerker Samen op straat

 

 

Back To Top