skip to Main Content

Open Armen

Project

Open Armen, een Vereniging Waar Armen Het Woord Nemen in Halle, versterkt de maatschappelijke positie van mensen in armoede. De vereniging brengt verhalen en ervaringen tot bij lokale besturen, instanties en de brede samenleving. Door noden en ervaringen in de strijd tegen kansarmoede luid te laten horen, maken ze iedereen bewust van de gevolgen van armoede op het dagelijks leven. 

 

Open Armen vzw is sinds 2011 een erkende Vereniging waar Armen het Woord Nemen. De vereniging is ontstaan vanuit het inloopcentrum Klavertje 4 (CAW), in samenwerking met beroepskrachten en vrijwilligers. In Halle leven heel wat mensen in armoede. Zij verdienen een stem, in het beleid en in de publieke opinie. Echte armoedebestrijding is pas mogelijk door rechtstreekse dialoog tussen het beleid en mensen in armoede.    

Onvermijdelijke gesprekspartner

In Halle en omstreken is Open Armen een vertrouwde plek voor iedereen die in aanraking komt met (kans)armoede. Mensen vinden er antwoorden op hun vragen, alsook steun, een adempauze en hernieuwde kracht om vooruit te komen. 
De vereniging is, als vertegenwoordiger van mensen in armoede in Halle en omgeving, een volwaardige en zelfs onvermijdelijke gesprekspartner. Meespreken over problemen en tekortkomingen, maar ook oplossingen aandragen, dat is de bedoeling. 

De aanpak van Open Armen

De leden van Open Armen komen tweewekelijks samen om te werken rond een relevant sociaal thema of voor een ontspannende activiteit. Iedere 2 weken zijn er vrije inloopmomenten waarop iedereen welkom is voor een babbel, een tas koffie of het gebruik van de computer. Open Armen organiseert vormingsmomenten zoals computerlessen, communicatietraining, training rond veerkracht en nog zoveel meer. De jaarlijkse uitstap, de jaarlijkse BBQ en het kerstfeest, in samenwerking met CAW, bieden kansen om het eigen sociale netwerk uit te breiden. In de structuurgroep buigt de vereniging zich samen met haar leden over structurele armoedeproblematieken en een mogelijke aanpak. Projecten zoals Droomdokters (thema gezondheid) en het kunstproject Happy (h)Art (thema sociale uitsluiting) zetten armoede dan weer op een creatieve manier in de kijker bij politici en bij het ruime publiek. 

Back To Top