Skip to content

Open Armen

Project
Open Armen 17/10 2022 Actie
Open Armen 17/10 2022 Actie
Uitstap Met Leden Van Open Armen Vzw

Open Armen, een Vereniging Waar Armen Het Woord Nemen in Halle, versterkt de maatschappelijke positie van mensen in armoede. De vereniging brengt verhalen en ervaringen tot bij lokale besturen, instanties en de brede samenleving. Door noden en ervaringen in de strijd tegen kansarmoede luid te laten horen, maken ze iedereen bewust van de gevolgen van armoede op het dagelijks leven. 

 

Open Armen vzw is sinds 2011 een erkende Vereniging waar Armen het Woord Nemen. De vereniging is ontstaan vanuit het inloopcentrum Klavertje 4 (CAW), in samenwerking met beroepskrachten en vrijwilligers. In Halle leven heel wat mensen in armoede. Zij verdienen een stem, in het beleid en in de publieke opinie. Echte armoedebestrijding is pas mogelijk door rechtstreekse dialoog tussen het beleid en mensen in armoede.    

Onvermijdelijke gesprekspartner

In Halle en omstreken is Open Armen een vertrouwde plek voor iedereen die in aanraking komt met (kans)armoede. Mensen vinden er antwoorden op hun vragen, alsook steun, een adempauze en hernieuwde kracht om vooruit te komen. 
De vereniging is, als vertegenwoordiger van mensen in armoede in Halle en omgeving, een volwaardige en zelfs onvermijdelijke gesprekspartner. Meespreken over problemen en tekortkomingen, maar ook oplossingen aandragen, dat is de bedoeling. 

De aanpak van Open Armen

De leden van Open Armen komen tweewekelijks samen om te werken rond een relevant sociaal thema of voor een ontspannende activiteit. Iedere 2 weken zijn er vrije inloopmomenten waarop iedereen welkom is voor een babbel, een tas koffie of het gebruik van de computer. Open Armen organiseert vormingsmomenten zoals computerlessen, communicatietraining, training rond veerkracht en nog zoveel meer. De jaarlijkse uitstap, de jaarlijkse BBQ en het kerstfeest, in samenwerking met CAW, bieden kansen om het eigen sociale netwerk uit te breiden. In de structuurgroep buigt de vereniging zich samen met haar leden over structurele armoedeproblematieken en een mogelijke aanpak. Projecten zoals Droomdokters (thema gezondheid) en het kunstproject Happy (h)Art (thema sociale uitsluiting) zetten armoede dan weer op een creatieve manier in de kijker bij politici en bij het ruime publiek. 

Digitale uitsluiting aanpakken

Open Armen organiseert wekelijks lessen in digitale vaardigheden, gegeven door Ligo Halle-Vilvoorde. Ook maakte Open Armen samen met haar leden een spel rond digitale exclusie. Op die manier kan Open Armen laagdrempelig de problemen die mensen ondervinden bij digitalisering aankaarten en wegwerken.

Tools

SAAMO stopt niet bij de analyse. SAAMO werkt samen met wie uitsluiting ervaart en partners aan oplossingen.
Die oplossingen vertalen zich in modellen en aanpakken waar anderen mee aan de slag kunnen of die kunnen inspireren.
Bij de 'Tools' vind je draaiboeken, filmpjes en andere documenten waarmee ook jij uitsluiting kan aanpakken.

Happy (h)art Halle

Happy (h)art Halle

Happy (h)Art De verhalen achter de kunstwerken… maar vooral achter de kunstenaars van Open Armen. Elke deelnemer vertelt via zijn/haar…

Nieuws & verhalen

Open Armen Blaast 10 Kaarsjes Uit

Open Armen blaast 10 kaarsjes uit

Op zaterdag 23 april vierde Open Armen haar 10de verjaardag als officiële Vereniging Waar Armen Het Woord Nemen. Tien jaar…

Back To Top