Skip to content

SAAMO West-Vlaanderen wint Mediawijs-award

26/01/2023

Op 25 januari 2023 reikte Mediawijs voor de zevende keer op rij de Mediawijs Awards uit. Op die manier willen ze mediawijze en digitale initiatieven meer erkenning en zichtbaarheid geven. Zes projecten wonnen een Mediawijs Award, waaronder project digitale inclusie van SAAMO West-Vlaanderen.

Mediawijsheid moet een kerncompetentie zijn in onze samenleving. De projecten die een Mediawijs Award ontvangen, zijn echte ambassadeurs. Ik hoop dat hun voorbeeld inspirerend mag werken!
-Benjamin Dalle, Vlaams Minister van Media

Digipunt outreach

De outreachende aanpak op vlak van e-inclusie kon de jury overtuigen.

Dit betekent dat opbouwwerkers Alice en Dimi met hun computer en hotspot naar de mensen toe gaan en hen actief aanspreken of ze digitale vragen hebben.
Is dat het geval? Dan verwijzen ze hen door naar de laagdrempelige Digipunten, waar ze verder geholpen worden door vrijwilligers die goed op de hoogte zijn van allerhande digitale toepassingen zoals It’s Me, Smartschool, What’s App, …

SAAMO helpt zo de digitale ongeletterdheid te verminderen, maar wijst overheden, diensten en organisaties ook op hun verantwoordelijkheid om hulp -en dienstverlening toegankelijk te houden voor iedereen.

E-inclusie als doel én middel

Door outreachend te werken en aanwezig te zijn, bereik je meer mensen. In de gesprekken detecteren we ook andere behoeften zoals de nood aan ontmoeting of oefenkansen Nederlands. Soms is er ook sprake van onderbescherming. De samenwerking met andere organisaties en diensten zorgt ervoor dat we mensen kunnen doorverwijzen naar het bestaande aanbod en signalen van uitsluiting samen aanpakken.

– Alice Vandeputte, opbouwwerker digitale inclusie

E-inclusie niet enkel als doel, maar dus ook als middel om toe te leiden naar bestaande initiatieven en aan rechtendetectie te doen.  De Mediawijs Award Inclusie is een mooie blijk van erkenning en een stimulans voor SAAMO West-Vlaanderen om verder te werken op het ingeslagen spoor.

Lees meer over het winnende project 

Back To Top