Skip to content

Massih Hutak komt naar Antwerpen

08/12/2022

Massih Hutak komt naar Antwerpen

Op 8 december 2022 nodigen SAAMO Antwerpen, SAM, steunpunt mens en samenleving en Sociaal.net Massih Hutak uit in Antwerpen. Massih is schrijver, columnist, rapper en docent. Maar bovenal is hij oprichter van ‘Verdedig Noord’, een bewonerscollectief dat in Amsterdam strijdt tegen sociale verdringing. In die rol benadrukt Hutak het belang van activisme, politiserend werken en echte participatie.

De bril waardoor Massih Hutak naar zijn wijk Amsterdam-Noord en de uitdagingen kijkt, is er eentje die ook Antwerpenaars kan inspireren:

  • Hoe kunnen we solidariteit creëren tussen de oude en nieuwe inwoners van een wijk?
  • Hoe kunnen we blijven strijden voor betaalbare woningen?
  • Hoe kunnen we de stem van bewoners tot bij beleidsmakers krijgen? En hoe kunnen we er voor zorgen dat mensen geloven in hun eigen stem en het belang er van?
  • Hoe kunnen we sterke wijken neerzetten in de stad?

We stelden een programma op voor opbouwwerkers en vrijwilligers vanuit specifieke thema’s:

  1. 10u30 Rondleiding in Deurne-Noord vanuit de projecten die inzetten op publieke ruimte.
  2. 12u30 Gesprek in kader van Ieders Stem Telt, politiserend werken en activisme.
  3. 14u00 Massih Hutak geeft een webinar voor SAM, steunpunt mens en samenleving en Sociaal.net. Schrijf je hier in.
  4. 17u00 Ontmoeting tussen Massih en jongeren uit Borgerhout, Antwerpen-Noord en Kiel en spreken over de liefde voor de wijk, muziek, politiserend werken.
  5. 19u00 We sluiten de avond af met een inhoudelijke algemene vergadering van SAAMO Antwerpen waar leden van de algemene vergadering en geïnteresseerde opbouwwerkers in gesprek gaan.

Meer weten over Massih Hutak?

Heb je zin om aan te sluiten op één van onze activiteiten op 8 december?

Neem contact op met Sofie Sas, sofie.sas@saamo.be, +32 495 33 15 35

 

Back To Top