Skip to content

Klein Kasteeltje: grondrechten nog steeds niet gerespecteerd

24/08/2022

De wachtrijen aan het Klein Kasteeltje zijn nog steeds lang. Dagelijks zijn er mensen die zich niet kunnen aanmelden. Ze worden weggestuurd, zonder opvangplek. Hun rechten worden geschonden, zij genieten geen enkele sociale bescherming en dit klagen we vanuit een grond- en mensenrechtenaanpak aan als SAAMO. De Belgische staat en Fedasil kregen hiervoor recent nog een veroordeling in een rechtszaak die we aanspanden samen met partners als Vluchtelingenwerk Vlaanderen. We volgen de situatie mee op, en werken vanuit een rechtenbenadering actief mee aan alternatieven en inspirerende projecten voor de mensen zonder wettig verblijf. Momenteel zijn onze collega’s hard aan het werk aan een nieuw model waar het recht van mensen zonder wettig verblijf op professionele opleiding en tewerkstelling centraal staat.

 

Volg onze website en sociale media voor meer nieuws over dit thema.

Back To Top