Ga naar hoofdinhoud

TIS + Pilootproject voor mensen zonder wettig verblijf

Wat is het?

“Talenten voor meer inclusie en solidariteit” (werktitel) is een nieuw pilootproject van SAAMO Brussel dat zal starten vanaf januari 2023. Het is een project met en voor mensen zonder wettig verblijf in het Brussels Gewest.

We willen met dit pilootproject het taboe doorbreken om de talenten en verworven arbeidscompetenties van mensen zonder wettig verblijf in te zetten, als een van de oplossingen voor de aanhoudende krapte op de Brusselse arbeidsmarkt, met name in knelpuntberoepen.

Velen van hen zijn immers al jaren werkzaam in Brussel en dat meestal in essentiële sectoren zoals de bouw, schoonmaak, detailhandel en horeca. Voor die informele arbeid worden ze vaak onderbetaald en werken ze in onveilige omstandigheden. Er is vaak sprake van flagrante vormen van uitbuiting. Ondertussen vullen ze wel de noden in van de arbeidsmarkt. Zonder hun arbeid zou de krapte op de Brusselse arbeidsmarkt nog grotere vormen aannemen.

Met het pilootproject gaan we op zoek naar een regelgevend kader waarbinnen mensen zonder wettig verblijf formeel tewerkgesteld kunnen worden, en waarin ze in die tijd een praktijkgerichte beroepsopleiding volgen en begeleiding krijgen bij de realisatie van hun grondrechten.

Dit project kadert in de meerjarenplanning 2021-2025 van SAAMO Brussel. Een projectvoorbereiding werd uitgewerkt in samenwerking met een werkgroep van mensen zonder wettig verblijf.

Twee sporen

  1. SAAMO zal enerzijds een onderneming oprichten binnen de horecasector waar een aantal mensen zonder wettig verblijf binnen deze eigen structuur tewerkgesteld en opgeleid zullen worden in samenwerking met partnerorganisaties. Met de onderneming kunnen we dit innovatieve model aan de praktijk toetsen en als voorbeeld dienen voor nieuwe initiatieven.
  2. In een latere fase zullen we partnerschappen aangaan met het bedrijfsleven in de horeca maar ook bouw- en zorgsector voor de professionele inschakeling van mensen zonder wettig verblijf in Brusselse ondernemingen die niet voldoende werknemers vinden voor hun vacatures.

 

Om dit alles mogelijk te maken zal SAAMO zich voortdurend inzetten voor een dialoog met beleidsmakers, overheden en publieke diensten om hiervoor een gepast regelgevend kader te scheppen. Voor de realisatie van het pilootproject ijveren we in eerste instantie voor een regelluw kader binnen een beperkte context om vrij te kunnen experimenteren op het vlak van sociale wetten, vreemdelingenrecht en opleidingen.

Een innovatief model

Gedurende de periode van vorming en tewerkstelling zullen de werknemers ook begeleid worden opdat hun precaire levensomstandigheden worden verbeterd, arbeidscompetenties optimaal worden verworven, taalverwerving en maatschappelijke integratie wordt bevorderd.

Een ander aspect van de begeleiding gaat over de oriëntering op een zinvol toekomstperspectief, waarmee SAAMO Brussel een uitgebreide ervaring heeft opgebouwd sinds 2010. De stabiliteit die de periode van tewerkstelling creëert de noodzakelijke rust en ruimte om gedurende een langere periode te reflecteren over nieuwe toekomstperspectieven. Het verwerven van beroepscompetenties en een financiële basis biedt daarbij concrete aanknopingspunten om de verschillende opties realistischer te maken.

In functie hiervan zal er ook een spaarfonds worden opgericht waarin de werknemers op regelmatig wijze een bijdrage storten, waaruit zij in een later stadium kunnen putten om hun toekomstperspectief verder vorm te geven.

Het project is nog in volle ontwikkeling, blijf onze website en sociale media volgen voor updates!

Back To Top