Ga naar hoofdinhoud

Mensen zonder wettig verblijf

Project

In Brussel leven duizenden mensen zonder wettig verblijf in bijzonder moeilijke omstandigheden. SAAMO Brussel komt op voor meer sociale bescherming en toegang tot grond- en mensenrechten voor mensen zonder wettig verblijf in Brussel.  

Wanneer mensen zonder wettig verblijf slachtoffer zijn van misbruik, durven ze vaak geen klacht indienen uit schrik om opgepakt te worden. Onnodige administratieve drempels bemoeilijken hun toegang tot medische zorg. Hun recht op juridische bijstand is bijna onmogelijk te realiseren door de hervorming van het systeem van de kosteloze rechtsbijstand. Ze zijn aangewezen op zwartwerk in circuits waar uitbuiting de norm is, daarmee kunnen ze ook hun recht op een waardig inkomen niet waarmaken.

SAAMO Brussel ondersteunt mensen zonder wettig verblijf om hun rechten als werknemer te doen gelden. Samen met hen zoeken we ook verder naar alternatieven om tot een volwaardig inkomen te komen.

Ondersteuning CTSP

SAAMO ondersteunt het Collectif des Travailleurs Sans-Papiers (CTSP). CTSP is een zelforganisatie van mensen zonder wettig verblijf. De sans-papiers willen volwaardig deel uitmaken van de Belgische samenleving en hun bijdrage leveren. Doordat ze niet legaal mogen werken, zijn ze aangewezen op zwartwerk en vaak overgeleverd aan uitbuiting. Daar wil CTSP verandering in brengen.

In 2019 maakte de directeur van Actiris bekend dat hij de opleidingen voor knelpuntberoepen wilde openstellen voor mensen zonder wettig verblijf. Ook het Verbond van Belgische Ondernemingen had al meermaals aangegeven dat er een schrijnend tekort aan arbeidskrachten is in tal van knelpuntberoepen. Tegenover dit tekort staat er een groep mensen die enorm gedreven zijn om te werken, maar dat om administratieve redenen niet mogen.

CTSP is opgestart als reactie, met de bedoeling om in overleg te gaan met Actiris en om politiek actie te voeren rond dit dossier. Vertegenwoordigers van CTSP zijn in gesprek gegaan met beleidsactoren om aandacht te vragen voor de problematiek. Ze pleiten voor toegang tot de opleidingen voor knelpuntberoepen en de mogelijkheid om legaal tewerkgesteld te worden in deze sectoren.

Model Toekomstoriëntering

Wanneer het gaat over het toekomstperspectief van mensen zonder wettig verblijf, ligt de focus vaak op het al dan niet verwerven van een verblijfstitel. Met het model van Toekomstoriëntering, richt SAAMO Brussel zich op existentiële behoeften en drijfveren: Waarom heb je je land verlaten? Wat zijn jouw dromen? Welk project had je oorspronkelijk voor ogen?

Dit schept ruimte om, binnen de huidige falende situatie, opnieuw op zoek te gaan naar een zinvol toekomstperspectief. Het al dan niet verkrijgen van papieren wordt daarbij een nevenstaande piste.

Lees de visietekst “Voorbij de papieren” om meer te weten te komen over de visie van SAAMO Brussel in dit project.

 

Tools

SAAMO stopt niet bij de analyse. SAAMO werkt samen met wie uitsluiting ervaart en partners aan oplossingen.
Die oplossingen vertalen zich in modellen en aanpakken waar anderen mee aan de slag kunnen of die kunnen inspireren.
Bij de 'Tools' vind je draaiboeken, filmpjes en andere documenten waarmee ook jij uitsluiting kan aanpakken.

Nieuws & verhalen

Klein Kasteeltje: Grondrechten Nog Steeds Niet Gerespecteerd

Klein Kasteeltje: grondrechten nog steeds niet gerespecteerd

De wachtrijen aan het Klein Kasteeltje zijn nog steeds lang. Dagelijks zijn er mensen die zich niet kunnen aanmelden. Ze…

Back To Top