Skip to content

Lees nu de OCMW-infobrochure: alles over je rechten bij het OCMW

27/06/2023

We merken een grote nood aan correcte en volledige informatie over het OCMW, zowel bij leefloongerechtigden zelf als bij eerstelijnswerkers in verschillende sociale organisaties. We bundelden al onze praktijkkennis in een infobrochure over je rechten bij het OCMW.

Verzamelde info met praktijkkennis over je rechten bij het OCMW

Deze infobrochure over je rechten bij het OCMW is een leidraad voor iedereen die in contact komt met het OCMW of die als sociale professional rechthebbenden wil ondersteunen hun rechten te realiseren.

Het is gebaseerd op praktijkkennis uit het opbouwwerkproject Baskuul  van SAAMO Brussel maar ook op informatie van Infordroits asbl, Droits Quotidiens en Atelier Droits Sociaux asbl. Het gaat om informatie en cijfers van 1 januari 2023.

Via de link hieronder kan je de Nederlandstalige (OCWM) en Franstalige versie (CPAS) vinden.

Ontwikkeld vanuit het project Baskuul, met en voor leefloongerechtigden

Met het project STEK Baskuul verdiepten we ons gedurende vijf jaar in de materie van het OCMW. Welke drempels ervaren leefloongerechtigden als ze hulp vragen aan het OCMW? Wat zorgt ervoor dat mensen hun rechten niet kunnen realiseren? We organiseerden een wekelijks onthaalmoment waar Brusselse leefloongerechtigden terecht konden met al hun vragen over hun rechten bij het OCMW. We zochten samen uit wat hun rechten waren en ondersteunden mensen bij het realiseren van hun rechten. Uit al deze kennis en ervaring van Baskuul is deze brochure ontstaan, en verder werken we in het najaar ook nog aan een andere publicatie, waarover later meer.

 

Download nu de OCMW-infobrochure

Back To Top