Skip to content

OCMW-crisis: het laatste vangnet valt uiteen

06/12/2022

In Brussel hebben leefloongerechtigden het alsmaar moeilijker om hun rechten gerealiseerd te zien door, onder andere, de groeiende werkdruk bij het OCMW. SAAMO Brussel is verontwaardigd over deze uitingen van een al langer aanslepende crisis. We citeren twee flagrante voorbeelden uit recente artikels vanop de nieuwssite BRUZZ hieronder. Maatschappelijk werkers in de OCMW’s krijgen het exponentieel stijgend aantal aanvragen niet meer binnen de vastgelegde termijn verwerkt waardoor de onderbescherming bij mensen in een kwetsbare positie alleen maar groter wordt.

“Bij het OCMW van de Stad Brussel lag het aantal nieuwe hulpaanvragen in de maand november drie keer hoger dan in normale tijden. “

Ook bij het OCMW van Sint-Joost loopt het faliekant fout. “Meer dan duizend sociale uitkeringen, waaronder leeflonen, zijn eind november niet uitbetaald aan inwoners die daar nochtans recht op hebben. Hoe het komt dat meer dan duizend sociale uitkeringen niet zijn betaald, komt volgens Coenen omdat het OCMW niet naar behoren functioneert. “Heel wat personeel is uitgevallen door ziekte, het is er onderbemand wat maakt dat er veel fouten gebeuren: sommigen worden niet betaald, anderen krijgen te veel betaald…”

Ondertussen heeft het OCMW in Sint-Joost de deuren enkele dagen moeten sluiten, door de grote overrompeling aan mensen die verontwaardigd om informatie komen vragen.“ (Bron: BRUZZ artikels van 2/12/2022 en 5/12/2022 )

Het is choquerend dat we er als samenleving niet in slagen de rechten van de mensen in die meest kwetsbare positie te waarborgen. Iedereen heeft recht op een menswaardig bestaan.

Lees meer over het SAAMO-project BASkuul in de strijd tegen onderbescherming

 

Back To Top