Skip to content

E-inclusie als sociale hefboom

ModelProject

Officiële opening van ons ‘Sociaal Digipunt’ in Meulestede. op 22 mei 2024

Officiële opening van ons ‘Sociaal Digipunt’ in Meulestede. op 22 mei 2024

Officiële opening van ons ‘Sociaal Digipunt’ in Meulestede. op 22 mei 2024

Alles wordt meer en meer digitaal. Heel veel diensten en organisaties schakelden tijdens corona over op de digitale wereld en keerden sindsdien niet helemaal terug. Er wordt verwacht dat mensen hun weg wel zullen vinden, maar voor een grote groep blijft de digitale wereld een grote drempel. Daarom zetten we met SAAMO Gent in op initiatieven om de digitale kloof te verkleinen. Tegelijk blijven we sterk strijden voor het click-call-connect-principe: niet enkel digitaal, maar ook telefonisch en fysiek bereikbare diensten.

Uitbouw van ‘sociale digipunten’

Binnen het thema Sociale Bescherming ontwikkelen we in Gent verschillende modellen van onthaal en ontmoeting in de wijken Ledeberg, Watersportbaan en Muide-Meulestede-Afrikalaan. Tijdens die momenten kunnen mensen langskomen met vragen. We helpen hen om de stap naar de juiste hulp- of dienstverlener te zetten. Heel wat vragen hebben een digitaal aspect: online formulieren invullen, inloggen op (overheids)websites, een online afspraak maken… Daarom startten we in 2021 in Ledeberg met de uitbouw van een ‘sociaal digipunt’. In een digipunt kunnen mensen terecht met allerlei digitale vragen. Voor een bepaalde groep mensen is dat echter niet voldoende: achter de digitale vraag zit vaak ook nog een andere vraag. Door de digipunten in te richten tijdens onze vaste onthaal- en ontmoetingsmomenten kunnen we een antwoord bieden op beide vragen. Op die manier kunnen mensen sneller de stap zetten naar de juiste dienst en de ondersteuning krijgen waar ze recht op hebben.

Omdat we in Ledeberg zagen dat zo’n sociaal digipunt werkt, kiezen we ervoor om dit verder uit te rollen. Intussen is er ook een digipunt in de wijk Watersportbaan en starten we er ook een op in Meulestede. Voor de digitale hulp werken we met vrijwilligers, liefst uit de buurt. Op die manier wordt de stap nog kleiner om een digitale vraag te stellen. De vrijwilligers nemen ook actief deel aan de onthaal- en ontmoetingsmomenten. Op die manier creëren we een warme en vertrouwde sfeer voor zowel de vrijwilligers als de bezoekers. Er is ook steeds een goede wisselwerking tussen de vrijwilligers en de aanwezige opbouwwerkers: van zodra een vraag het digitale luik overstijgt, kan de vrijwilliger de vraag doorgeven aan de opbouwwerker.

Digipunt als ‘leerhub’

Niet enkel Gentenaars, maar ook organisaties en diensten kunnen in onze digipunten kennis opdoen. Zo zullen we samenwerken met de stad Gent en District09 voor gebruikerstesten. In eerste instantie focussen we op stadswebsites, -platformen en -applicaties, later willen we dat ook uitbreiden naar niet-stadsdiensten. Door hier op in te zetten worden websites en online platformen meer en beter afgestemd op de eindgebruikers.

SAAMO Gent helpt mee om de digitale kloof te verkleinen, maar wijst overheden, diensten en organisaties ook op hun verantwoordelijkheid.

Digitale inclusie is een gedeelde verantwoordelijkheid

SAAMO Gent helpt mee om de digitale kloof te verkleinen, maar wijst overheden, diensten en organisaties ook op hun verantwoordelijkheid. Hiervoor baseren we ons op onderstaande principes:

 • Luister naar de stem van mensen die digitale uitsluiting ervaren
 • Hanteer “Click, call, connect” voor een toegankelijke dienstverlening
  • Click: eenvoudig te gebruiken websites, apps, online tools
  • Call: een gratis telefoonnummer met eenvoudig keuzemenu
  • Connect: een laagdrempelige fysieke plek, waar mensen liefst zonder afspraak terecht kunnen
 • Geef blijvende aandacht aan e-inclusie op beleidsniveau
 • Zet in op betaalbare toegang tot internet en computers
 • Versterk de digitale vaardigheden van je inwoners

Iets voor jou? Word vrijwilliger!

We zouden er niet in slagen de digipunten uit te bouwen zonder de hulp van vrijwilligers. Kan je zelf goed overweg met computer, smartphone of tablet en wil je anderen mee op weg helpen?
Neem contact op, alle hulp is meer dan welkom!

Back To Top