Skip to content

In de kijker voor World Social Work Day: opbouwwerker M’hamed

13/03/2024

Op 19 maart viert de wereld World Social Work Day. Het initiatief Sterk Sociaal Werk, gedragen door verschillende partners uit het werkveld, het onderwijs en de Vlaamse overheid, laat die dag niet zomaar voorbij gaan. Collega M’hamed El Ouali, opbouwwerker binnen het project Samen op straat in de Brusselse wijk Peterbos, is één van de sociaal werkers die de kans kregen om in een video over hun job te vertellen.

“Sociaal werk is voor mij een roeping. In de eerste plaats om mensen te helpen die uit de boot vallen of dreigen te vallen. Maar sociaal werk heeft volgens mij nog een andere opdracht, en dat is om discriminatie, onrecht en uitsluiting bloot te leggen en aan te klagen bij de politiek,” zegt M’Hamed.

M’Hamed is opbouwwerker binnen het project Samen op straat in Peterbos. Het project werkt met jongeren die geen aansluiting vinden bij jeugdwerk, opleidingen of jobs. De opbouwwerkers van Samen op straat vertrekken vanuit hun noden en behoeften. Ze werken vindplaatsgericht en intergenerationeel. Samen met jongeren bouwen ze of herstellen ze bruggen naar de rest van de buurt. Lees meer over het project Samen op straat in Peterbos.

Back To Top