Skip to content

Samen op straat Peterbos

Project
Samen Op Straat In Peterbos
Samen Op Straat In Peterbos

Voor jongeren die klein wonen is publieke ruimte hun noodzakelijk leefgebied. Andere bewoners ervaren hun aanwezigheid echter vaak als overlast. Het project Samen op straat gaat aan de slag met jongeren die geen aansluiting vinden bij jeugdwerk, opleidingen of jobs. De opbouwwerkers van Samen op straat vertrekken vanuit hun noden en behoeften. Ze werken vindplaatsgericht en intergenerationeel. Samen met jongeren bouwen ze of herstellen ze bruggen naar de rest van de buurt. 

Samen op straat: wat is het? 

 Jongeren in hun wijk 

Er wordt veel geschreven en verteld over jongeren en de wijken waar ze wonen. Veel minder mensen kennen jongeren, weten wat bij hen leeft en geven hen een plaats in een wijk of in de stad. Daar maakt Samen op straat het verschil. De opbouwwerkers gaan actief op zoek naar jongeren op straathoeken en op pleintjes. Vaak zijn dat jongeren die niet in het jeugdwerk zitten, niet naar een sportclub gaan, geen job vinden of een opleiding volgen. Met die jongeren gaat Samen op straat groepsmatig aan de slag. 

Samen op straat gaat op zoek naar oplossingen 

Samen op straat biedt jongeren kansen om hun talenten en vaardigheden in te zetten bij het samenleven in de wijk. De talenten van jongeren worden vaak miskend en onderschat. Daarom brengt Samen op straat hen in contact met andere wijkgebonden initiatieven, en actoren waar ze vrijwilligerswerk kunnen doen. Zo bouwt Samen op straat samen met de jongeren ook bruggen in de wijk.
Vanuit de verhalen en de beleving van de jongeren van Samen op straat gaan ze op zoek naar oplossingen. Een voetbalveld dat te klein is, gebrek aan ontmoetingsruimte, een slechte relatie met de politie? Via samenwerkingsverbanden met jeugdwelzijnswerk of een partneroverleg in de wijk zoekt Samen op straat mee naar oplossingen voor problemen waar jongeren mee geconfronteerd worden. 

 Samen op straat werkt intergenerationeel 

Buurtvrijwilligers zijn volwassen buurtbewoners die zich engageren in hun eigen wijk vanuit het perspectief van de jongeren. ’s Avonds wandelen de buurtvrijwilligers rond op de pleinen en in de straten van de wijk. Vaak zijn ze zelf in de wijk opgegroeid. Ze zijn aanspreekbaar voor jongeren, andere bewoners en lokale autoriteiten. Ze doen dat in periodes waarin veel volk op straat en op de pleintjes aanwezig is: de maand ramadan en vakanties. De leeftijd van buurtvrijwilligers varieert tussen 25 en 60 jaar. Ze bouwen vertrouwen op in de wijk door in gesprek te gaan met jongeren en andere buurtbewoners. Ze voorkomen kleine maar soms erg lastige problemen die met een goed gesprek op te lossen zijn: zoals geluidsoverlast, achtergelaten afval of kleine vormen van vandalisme. 

Waarom in Peterbos?

We kozen voor de Brusselse poot van dit project voor de wijk Peterbos, waar de noden hoog zijn en waar we met SAAMO Brussel al decennia actief en ingewerkt zijn. Peterbos is een sociale hoogbouwwoonwijk aan de rand van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De wijk bestaat uit 18 woonblokken met ongeveer 4000 inwoners. De bewoners zijn sociale huurders en hebben een heel kwetsbaar socio-economisch profiel. Peterbos is één van de armste wijken van Brussel. Zowel de wooninfrastructuur als de openbare ruimte zijn verouderd en in slechte staat. De woonkwaliteit is niet goed: er zijn appartementen met enkele beglazing, schimmelvorming, wateroverlast, asbest, defecte liften, … en de geplande en huidige renovaties verlopen traag.  

 Publieke ruimte 

Er zijn weinig basisvoorzieningen en spontane ontmoetingsplaatsen. Hoewel er publieke ruimte is (en veel groen), is deze in zeer slechte staat. Ook hier zijn er de voorbije periode al een aantal ingrepen gedaan ten goede. Maar een deel van de voetpaden en trappen is verloederd en soms zelfs gevaarlijk (valgevaar voor ouderen).  

 Imago van de wijk 

Het feit dat de Peterboswijk steeds negatief in beeld en in het nieuws komt, weegt ook op de bewoners en zeker op de jongeren. Zij worden vaak eenzijdig geassocieerd met (druggerelateerde) criminaliteit en overlast. 

 Net daarom kan Samen op straat in deze wijk een enorm verschil maken. 

 Interesse in dit startende project? 

Ken je de wijk Peterbos goed? Ben je er zelf actief? Heb je interesse om samen te werken met Samen op straat? Neem dan contact op met: Katleen Van Lerberghe coördinator Samen op straat Peterbos: katleen.vanlerberghe@saamo.be of 0476 328 187

Nieuws & verhalen

10 Wensen Voor Peterbos

10 wensen voor Peterbos

Hoe is het echt om te leven in Peterbos? Welke wensen hebben bewoners van Peterbos voor de  (toekomstige) politici van…

Back To Top