Skip to content

Noodkoopfonds

Project

Door het gebrek aan degelijke en betaalbare huurwoningen moeten mensen met een klein budget soms noodgedwongen een huis in slechte staat kopen. Zij hebben geen middelen om te renoveren en vallen systematisch uit de boot voor premies en steunmaatregelen. Volgens recent onderzoek gaat het om zo’n 119.000 woningen.

Rollend fonds voor de renovatie van noodkoopwoningen

SAAMO bouwde ervaring op met een rollend fonds voor de renovatie van noodkoopwoningen. Het pilootproject ‘Dampoort KnapT OP!’ startte in 2015 met het OCMW Gent, SIVI en Domus Mundi als partners. Er volgden nieuwe projecten in Gent met ‘Gent Knapt Op’ en in Vlaams-Brabant. Het Gentse pilootproject inspireerde ook de Vlaamse overheid. Sinds 2020 kunnen OCMW’s subsidies aanvragen uit het VLAAMS NOODKOOPFONDS en zo eigenaars met een laag inkomen helpen om hun woning gezond, veilig en energiezuinig te maken.

Noodkopers krijgen via het OCMW een financiële tussenkomst uit een rollend fonds voor de renovatie van hun woning. Die tussenkomst betalen ze enkel terug bij verkoop van hun woning of na een periode van 20 jaar. Dan komt het geld opnieuw vrij voor andere mensen die noodgedwongen een huis in slechte staat kochten. Het OCMW is projectpromotor. Gedurende het renovatietraject krijgen deelnemers bouwtechnische- en sociale begeleiding.

Krachten bundelen

Overal in Vlaanderen gaan gemeenten met het Vlaams Noodkoopfonds aan de slag. SAAMO is op enkele plaatsen partner voor de sociale begeleiding. We werken aan empowerment van de bewoners en aan de verbetering van hun situatie op andere levensdomeinen.

Onze ervaringen op het terrein zijn de basis voor beleidswerk. Samen met partners ijveren we voor een verdere uitbreiding van het fonds en de nodige middelen voor begeleiding van de bewoners. Het is absoluut noodzakelijk om naast het investeringsbudget ook middelen voor de sociale en bouwtechnische begeleiding van de noodkopers te voorzien.

Op de agenda

Debat: iedereen mee in de energietransitie

16/02/2023

Hoe maken we het Gentse woonpatrimonium futureproof? Panelgesprek met experten, middenveld en beleidsmakers. In steden zoals Gent wonen veel kwetsbare…

Back To Top