Skip to content

Infofilmpjes De Budgetgidsen

Filmpjes De Budgetgidsen

Werk je in duo met iemand die uitsluiting ervaart? | Bekijk deze infofilmpjes

In het model De Budgetgidsen van het project Sociale bescherming gaan individuen of gezinnen samen met hun vrijwillige budgetgids op pad om hun rechten te realiseren. Na 5 jaar ervaring met deze buddywerking maakte SAAMO 8 filmpjes met basistips voor vrijwilligers die in zo’n duo stappen. Ben jij zo’n vrijwilliger die iemand bijstaat om Nederlands te oefenen, met digitale vaardigheden of maak je mensen wegwijs rond diensten? Luister en kijk dan naar de ervaringen van De Budgetgidsen.

“Ik ben er van overtuigd dat elke vrijwilliger met de beste intenties aan de slag gaat in een duo-werking. Toch kan je mensen veel schade berokkenen als je niet stil staat bij de binnenkant van armoede. Wie zelf geen ervaring met armoede of andere uitsluiting heeft, kent vaak de valkuilen niet.”
Steven De Geynst, opgeleid ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting bij SAAMO

Met deze filmpjes bereiden we je voor op een respectvolle en gelijkwaardige samenwerking. Ze zijn interessant ongeacht het type duowerking waar jij in actief bent. Nina, opbouwwerkster bij SAAMO en Steven vertellen je waar je allemaal op kan letten. Verschillende vrijwilligers en medewerkers geven voorbeelden bij het verhaal van Steven en Nina.

Op basis van onze ervaring maar ruimer toepasbaar

We ontwikkelden een reeks van acht infofilmpjes ter ondersteuning voor buddywerkingen. Deze infofilmpjes zijn geïnspireerd op de methodiek van De Budgetgidsen. In deze buddywerking gaan mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie* met een vrijwilliger op pad om hun rechten te realiseren. De zaken die in de filmpjes aan bod komen, worden verteld vanuit de bril van De Budgetgidsen. De inhoud van de filmpjes is ruimer toepasbaar op buddywerkingen in het algemeen. In het eerste filmpje geven we een inleiding. De infofilmpjes erna kan je in een volgorde naar keuze bekijken.

*oftewel de aanvragers, waarover we in de filmpjes spreken

1. Inleiding

Dit is de inleiding van de acht infofilmpjes. In dit eerste infofilmpje staan we stil bij gelijkwaardigheid, de omstandigheden waarin mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie gedwongen worden, bandbreedte en de noodzaak aan ruimte en kennis in onze maatschappij.

 2. Eerste contact

In dit filmpje zoomen we in op de eerste ontmoeting tussen beide partijen, zo hebben we het over:

  • Wat er achter de hulpvraag ligt.
  • Wat je kan verstaan onder ‘een goede basishouding’?
  • Hoe je de ondertekening van documenten in een setting als deze kan aanpakken.
  • Waar je samen kan afspreken.
  • Warmte en vertrouwen.

3. Gelijkwaardigheid

Dit filmpje staat in het teken van gelijkwaardigheid. Enerzijds hoe je deze als buddy kan installeren ondanks het feit dat je vanuit een positie van afhankelijkheid vertrekt. Anderzijds staan we stil bij het inzetten van draagkracht, het samen doen en op zoek gaan naar succeservaringen.

4. Regie van de aanvrager

In dit filmpje spreken we over de regie van de aanvrager. Wat houdt dit nu concreet in en waarom vinden we dat zo belangrijk? We hebben het over het belang van zelf keuzes te kunnen maken en het vergroten van kritisch bewustzijn.

5. Versterkend werken

In dit filmpje illustreren we waar de kracht zich bevindt in een buddytraject, we hebben het over:

  • Ontschuldiging
  • Een uitdaging aangaan als team
  • Erkenning
  • Zoektocht naar vormen van zelfstandigheid

6. Samen op stap

Welke rol kan je opnemen als buddy doorheen het traject? Hoe ga je samen op stap naar een dienst? We geven in dit filmpje tips om je hierin te ondersteunen. Daarnaast luisteren we naar enkele mooie voorbeelden van budgetgidsen en aanvragers.


7. Omgaan met administratie

Dit filmpje gaat over de complexiteit die bij omgaan met papieren komt kijken en hoe je dit luik stap per stap kan aanpakken.

8. Vertrouwensrelatie

In dit filmpje staan we stil bij vertrouwen verdienen, de weg die in een buddytraject samen wordt bewandeld, het zorgvuldig omgaan met je non-verbale communicatie en tenslotte je buikgevoel als kompas.

 

 

Back To Top