Skip to content

Stage | 2024-2025 | bij Ruimte Publiek Maken SAAMO Antwerpen

Stage Ruimte Publiek Maken

Wil jij werken met en voor mensen 

die het moeilijk hebben in onze samenleving?

Ben je gefascineerd door hoe de samenleving werkt?

 

SAAMO Antwerpen in een notendop

Een betaalbare en goede woning. Een geschikte job. Elke dag een gezonde maaltijd op tafel. Centen om een sociaal leven uit te bouwen. Voor velen is dat niet vanzelfsprekend. De ongelijke organisatie van onze samenleving maakt kwetsbaar en sluit uit.  ​

Bij SAAMO pakken we deze uitsluiting samen aan met mensen in kwetsbare positie. Samen zoeken we naar oplossingen voor structurele problemen en werken we aan een meer solidaire en rechtvaardige samenleving.

Wil je te weten komen waar je terecht komt? Bezoek zeker de rest van onze website.

Wil jij SAAMO Antwerpen komen versterken?

Stageplaatsen in het project Ruimte Publiek Maken

In druk bebouwde gebieden heb je heel wat mensen die nood hebben aan ruimte. Het project Ruimte Publiek Maken richt zich op mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie die weinig private ruimte hebben of wiens private ruimte onder druk staat. Waardoor ze meer zijn aangewezen op de publieke ruimte.

In de 5 buurten waar we met ons project actief zijn, staan veel ruimtelijke veranderingen op de agenda. Vaak grote, lange termijnprojecten, die overlast, verhuisbewegingen en leegstand met zich meebrengen.

Met Ruimte Publiek Maken bouwt SAAMO een brug naar bewoners in een kwetsbare positie die vaak te maken hebben met de nadelen van stadsvernieuwingsprojecten maar minder kunnen genieten van de voordelen. Samen met bewoners organiseren we ontmoetingsactiviteiten, zetten we concrete acties op en doen we aan belangenbehartiging. Ons doel is dat bewoners zich thuis voelen in de publieke ruimte (zoals ook buurtwerken) en in hun buurt. Dat ze zich veilig voelen, zowel fysiek als mentaal, dat ze zich gezond voelen, en dat ze betrokken zijn op de (her)inrichting van de publieke ruimte.

Lees meer over het Project Ruimte publiek maken​.

Wat doe je tijdens je stage?

Als stagiair opbouwwerk werk je mee aan alle aspecten van een project. Je brengt groepen mensen samen en je denkt strategisch na over mogelijke structurele oplossingen. Je werkt activiteiten uit en je aarzelt niet om contact op te nemen met andere organisaties of diensten.

Samen met je ervaren en gedreven collega’s, werk je vanuit de visie en missie van SAAMO aan de doelstellingen van je project. Afhankelijk van de locatie waar je terecht komt, zal ook je focus anders liggen:

 • Deurne-Noord: betrokkenheid van buurtbewoners in een kwetsbare positie bij stadsvernieuwingsprojecten Oosterweelverbinding en Ringpark ’t Schijn aan de Ten Eekhovelei.
 • Borgerhout: werken rond toegankelijke publieke ruimte voor senioren en vrouwen en het traject rond de heraanleg van de Turnhoutsebaan.
 • Antwerpen-Noord: via ‘Onze Tuin’ werken aan meer vrouwvriendelijke publieke ruimte en betrokkenheid bij de herbestemming van de Stuivenbergsite.
 • Deurne-Zuid: betrokkenheid van buurtbewoners in een kwetsbare positie bij de herontwikkeling van de Arenawijk.

Wat vragen we van een stagiair?

 • Je studeert graduaat of bachelor sociaal(-cultureel) werk – bij voorkeur van een Antwerpse Hogeschool.
 • Meertaligheid is een pluspunt.
 • Contact leggen met mensen vind je fijn.
 • Nadenken over hoe de samenleving werkt en kan veranderen schrikt je niet af.
 • Je hebt een basiskennis van het sociaal veld.
 • Je bent bereid stage te lopen met flexibele uren: is meedraaien op een weekavond of een zaterdag is geen enkel probleem voor jou.

Wat bieden we stagiairs?

We gaan voluit voor gelijke kansen en waarderen diversiteit. We selecteren stagekandidaten enkel op basis van hun overeenstemming met het profiel. Je leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geaardheid, geloof, beperking, nationaliteit,… beïnvloeden je kans niet om mee te bouwen aan SAAMO.

 • 4 stageplaatsen voor sociaal-cultureel werkers (3de jaar bachelor of laatstejaar graduaat)
 • We bieden je een boeiende stageplaats met goede ondersteuning.
 • We geven je de kans om ervaring op te doen in een boeiende sector.

 

Back To Top