Skip to content

400.000 gezinnen verliezen sociaal tarief energie

21/06/2023

De federale regering besliste onlangs dat het tijdelijk recht op sociaal tarief voor mensen met verhoogde tegemoetkoming binnenkort stopt. Dit is zeer slecht nieuws voor 400.000 gezinnen die door deze beslissing terugvallen op het commerciële tarief. SAAMO vreest de impact. En veel hulpverleners en welzijnswerkers samen met ons.

Ondertussen is duidelijk hoe de afbouw zal verlopen en informeren we je zodat je mensen die getroffen worden door deze maatregel gepast kunt helpen.

Wie heeft recht op sociaal tarief elektriciteit en aardgas?

Altijd (dus ook na 1 juli 2023):

 • Mensen met een leefloon
 • Mensen met invaliditeit van FOD Sociale Zekerheid (+66%)
 • Mensen met inkomensgarantie ouderen (FPD)
 • Sociale huurder met collectief verwarmingssysteem op aardgas (Sociaal tarief geldt niet automatisch voor afname elektriciteit)

Afbouw sociaal tarief voor mensen met verhoogde tegemoetkoming

 • Het tijdelijk recht op sociaal tarief voor mensen met een verhoogde tegemoetkoming werd ingevoerd tijdens de coronacrisis (sinds 1 februari ’21)  en verlengd gedurende de energiecrisis.
 • Dit recht wordt nu dus afgeschaft. Deze groep valt terug op het commerciële tarief. Wie klant is bij Fluvius valt terug op het ontradingstarief.
 • Dit gaat in op 1 juli 2023

In welke stappen volgt de omschakeling?

 • In april/mei brachten de energieleveranciers hun klanten waarop de wijziging van toepassing is op de hoogte. Dit kan zowel via brief, mail, klantaccount. Dit is afhankelijk van hoe de communicatie (van bv. facturen) reeds verloopt tussen leverancier en klant.
 • In deze communicatie ontvangt de klant ook een voorstel tot nieuw contract. Leveranciers zijn verplicht om voor minimaal 3 maanden het laagste tarief binnen hun contracten aan te bieden.
 • De klant heeft twee keuzes:
  • Gaat akkoord met het voorgestelde contract (of doet niks). Dit contract gaat in vanaf 1 juli. Dit verloopt automatisch.
  • Gaat niet akkoord. De klant sluit een nieuw contract af bij een leverancier naar keuze. Dit ten laatste op 1 juni zodat ze op 1 juli bij hun nieuwe leverancier zitten. Later veranderen van leverancier kan natuurlijk altijd. Het nieuwe contract gaat dan later in en men valt voor die eerste periode terug op het standaard voorstel van de ‘oude’ leverancier.
 • Wie klant is bij Fluvius valt vanaf 1 juli automatisch terug op het ontradingstarief.

Enkele vaststellingen bij de nieuwe voorstellen

 • Het goedkoopste contract per leverancier is vaak een online contract. Zeker voor een kwetsbare doelgroep met weinig digitale vaardigheden vormt dit een probleem. Ze vallen noodgedwongen terug op een iets duurder contract met wel facturatie op papier, telefonische klantenzone, …
 • Sommige leveranciers bieden meteen een jaarcontract aan i.p.v. zich te beperken tot de drie maanden. Hier zitten zeker interessante contracten tussen.
 • De brieven van de leverancier zijn voor hulpverleners met enige ‘energie’ ervaring duidelijk geschreven. Toch merken we dat het voor veel mensen allemaal nog te moeilijk is.

Wat gaat dit kosten?

Een gemiddeld verbruik voor een gezin van 4 personen (op basis van gegevens V-test juni 2023)

GAS ELEKTRICITEIT
Sociaal tarief 58 euro/maand

695 euro/jaar

90 euro/maand

1077 euro/jaar

Goedkoopste commercieel tarief 114 euro/maand

1364 euro/jaar

98 euro/maand

1172 euro/jaar

Ontradingstarief Fluvius 154 euro/maand

1844 euro/jaar

138 euro/maand

1651 euro/jaar

Hoe kan je helpen? Tips en Tricks

 • Bekijk samen het contractvoorstel van de leverancier. Vergelijk deze prijs met het aanbod op de markt. Dit kan via de V-test van de VREG. https://vtest.vreg.be
 • Wie terugvalt op het ontradingstarief van Fluvius. Bekijk of er nog openstaande energieschulden zijn. Indien niet, kan er een contract worden afgesloten met een commerciële speler.
 • Wie recht heeft op sociaal tarief kan bij Fluvius een kortingsbon aanvragen voor de aankoop van een energiezuinig huishoustoestel. Voor de groep die dit recht verliest tegen eind juni, is het aangewezen om deze kortingsbonnen nu nog aan te vragen. In totaal kunnen er 4 bonnen worden aangevraagd, deze zijn twee jaar geldig.

Hervorming sociaal energietarief

Dit nieuws roept waarschijnlijk veel vragen en verontwaardiging op. Vanuit SAAMO reageerden we dan ook sterk op deze beslissing.

Lees onze reactie

Onze energiewerkers blijven dit dossier op de voet volgen en schreven samen met het Netwerk Tegen Armoede een open brief met de vraag aan de federale regering om dringend werk te maken van de beloofde hervorming. Als de hervorming pas doorgevoerd wordt begin 2024 moet deze groep mensen de koudste wintermaanden van 2023 weten te overbruggen. Het is dan slechts een kwestie van enkele maanden tot 1 jaar voor we opnieuw een stijging zullen vaststellen in schuldenproblematiek, loonbeslagen en uithuiszettingen.

Lees de open brief

Benieuwd hoe je cliënten, buurtbewoners, vrijwilligers … zo goed mogelijk kan verder helpen? Collega Leen Smets van SAAMO provincie Antwerpen goot alle praktische tips en tricks in een webinar van anderhalf uur.

Bekijk de webinar

 

Back To Top