Skip to content

Model | Praatwijzer

Model
De Groep Van Praatwijzer In Roeselare Komt Tweewekelijks Samen.
De Groep Van Praatwijzer In Roeselare Komt Tweewekelijks Samen.

Praatwijzer laat anderstalige nieuwkomers kennis maken met het hulp- en dienstverleningsaanbod in Roeselare, organiseert oefenkansen Nederlands en is een plek om nieuwe contacten te leggen.

Oefenkansen en de weg wijzen

Om de 2 weken komt de groep van Praatwijzer samen, begeleid door SAAMO West-Vlaanderen, het Welzijnshuis en een groep vrijwilligers. Regelmatig gaan ze op bezoek bij diensten in Roeselare, achteraf is er tijd voor een nabespreking in kleine groepjes. De deelnemers vinden gemakkelijker hun weg in de wirwar van hulp -en dienstverlening en indien nodig is gerichte doorverwijzing mogelijk.
Nieuwkomers krijgen vaak en veel Nederlandse les, maar met les alleen kan je een taal niet spreken. Dus zijn zij voortdurend op zoek naar oefenkansen Nederlands, die vinden ze bij Praatwijzer.

“Wat voor mij positief is aan Praatwijzer, zijn de mensen die je ontmoet. Ze zijn zo gemotiveerd om bij te leren. Al na enkele keren zie je ze vooruitgaan. Hun Nederlands wordt snel beter.”

-Vrijwilliger, Monique

Drempels signaleren

Praatwijzer zet ook dialooggroepen op. De groep zoomt dan in op de ervaring van deelnemers, hun vrienden en kennissen rond een specifiek thema. Het is belangrijk om te achterhalen wat er leeft, zodat SAAMO West-Vlaanderen samen met hen signalen kan doorgeven en drempels kan signaleren bij beleidsmakers, betrokken diensten en organisaties.

“De workshop over stress en de dialooggroep over geestelijke gezondheid vond ik heel goed. We kregen veel informatie over waar we terecht kunnen voor psychologische steun. Als je pas in België woont heb je veel stress en is het niet gemakkelijk om over je gevoelens te praten. Dan is het belangrijk dat je weet dat je de mensen van Praatwijzer kan vertrouwen.”
-Deelnemer,
Ali

Zich thuis voelen

Nieuwkomers zijn op zoek naar ontmoeting. Praatwijzer zorgt ervoor dat ze in contact komen met andere anderstaligen maar ook met Belgen.

“Je plaats vinden in een nieuwe samenleving is intensief. Het is een proces en vraagt tijd. Bijvoorbeeld om Nederlands te leren, je weg te vinden, een job te zoeken. Je hebt tijd nodig om te kunnen nadenken over je eigen toekomst. Geef ons tijd, investeer in onze vaardigheden en we zullen ons steentje bijdragen aan de samenleving.”
-Deelnemer, Ali

Het project Praatwijzer ging van start in 2017. Vandaag is het ingebed in de reguliere dienstverlening van de stad Roeselare, binnen het laagdrempelig aanbod van RSL Op Post.

Lees het artikel over Praatwijzer in SAMO-Magazine nr.1, jrg. 2021 (pg 15-18)

Back To Top