Skip to content

Urbaan werkt en vertelt | Abdelouahid

11/02/2022

Met Urbaan werken SAAMO en GATAM een model uit dat mensen ondersteunt om op termijn duurzaam werk te vinden. Deze nieuwe vorm van dienstverlening omschrijven we als ‘makelaar naar werk’. Elke maand laat een opbouwwerker van Urbaan iemand aan het woord die werk zoekt. Een persoon die vertelt over wat werk in zijn of haar leven betekent. Vandaag vertelt Abdelouahid.

“Mijn naam is Abdelouahid Benaisa. Ik ben 55 jaar en afkomstig uit Marokko. In 1988 behaalde ik in Marokko een bachelor wiskunde. Een jaar later diende ik een aanvraag in om zeetechniek te studeren in de voormalige Sovjet-Unie. Deze werd goedgekeurd en ik vertrok op avontuur. Ik vond redelijk snel mijn draai en leerde de Russische taal. In de toenmalige Sovjet-Unie ontmoette ik mijn voormalige echtgenote. Zij was afkomstig uit Ecuador. Samen kregen wij een dochter in 1991. Om deze reden stopte ik de opleiding tot zeetechnieker. We verlieten de Sovjet-Unie en vertrokken samen met onze dochter naar Ecuador. Omwille van privéomstandigheden ging ik enkele jaren later naar België. Ik kwam naar Antwerpen om aan de Hogere Zeevaartschool te studeren. Ik volgde de opleiding tot 1999, maar ik rondde de opleiding niet af vanwege mijn economische situatie. Daarna startte ik nog een bachelor wiskunde. Maar ook deze opleiding kon ik om dezelfde reden niet afronden.”

 

Studeren met een vol hoofd

“Als je met onzekerheid leeft dan is het moeilijk om je te concentreren. Je bent aanwezig in de lessen maar je gedachten zitten thuis bij de papieren. Ik ben dan gestart als afwasser in het Hilton hotel op de Groenplaats via Randstad tot 2003. Persoonlijk had ik het er eerst moeilijk mee, omdat dit ver onder mijn capaciteiten en ambities zit. Zo herinner ik mij dat er eens een student in het hotel een wiskundeformule aan het ontcijferen was. Op het moment dat ik langskwam, vroeg ik hem of hij hulp nodig had. Tot zijn verbazing kon ik het vraagstuk oplossen. Hij vroeg vervolgens waarom ik afwasser was. “Je bent hier veel te slim voor” riep hij. Ik wist niet wat ik moest antwoorden en lachte naar hem met de boodschap dat afwassen mijn hobby is (knipoogt). Sindsdien werkte ik altijd als arbeider. Ooit hoop ik nog iets te doen in het onderwijs om mijn wiskunde en mijn talenknobbel optimaal te benutten.”

 

Hoe zou jij jezelf omschrijven?

“Ik zou mezelf omschrijven als een rustige man. Iemand die altijd hoopvol naar de toekomst kijkt. Ik zie het positieve in moeilijke momenten. Ik heb de wereld rondgereisd en heb veel tegenslagen gekend in mijn leven. Ook al heb ik mijn opleidingen niet succesvol kunnen afronden, toch heb ik niet het gevoel dat ik faalde. Want ik leerde veel uit deze ervaringen. Doorheen de jaren werd ik geduldiger. Ik ben blij dat ik de kans kreeg om te kunnen studeren. Ik ben goed in wiskunde en spreek door mijn levensloop inmiddels 7 talen. De uitdrukking die me goed zou omschrijven is: ‘Stille waters hebben diepe gronden’, omdat mensen vaak een heel ander beeld hebben van werkzoekenden met een migratieachtergrond.”

“Hij vroeg vervolgens waarom ik afwasser was. “Je bent hier veel te slim voor” riep hij. Ik wist niet wat ik moest antwoorden.”

Waarom zoek je werk?

“Eerst en vooral heb je geld nodig om te kunnen leven. Zoals gezegd heb ik financiële problemen gekend en weet dus hoe het is om in geldnood te zitten. Er is een tijd geweest dat ik bij het inkopen enkel naar de prijs en niet naar de kwaliteit keek. Ik had immers een laag inkomen en mocht niet meer uitgeven dan wat ik had. Ik stuur daarnaast nog iedere maand €250 naar mijn dochter in Ecuador, dit komt bovenop mijn vaste kosten. Ik zoek daarom goed werk en als het kan, met een duurzaam arbeidscontract. Dan zou er veel last van mijn schouders vallen. Dan zou ik ruimte in mijn hoofd krijgen om aan andere dingen te denken, leuke dingen.”

Op welke manier zoek jij naar werk?

Ik zoek tegenwoordig via mijn smartphone naar werk. Vroeger kon ik gewoon naar interims gaan of de werkwinkel van de VDAB. Dit was veel gemakkelijker voor mij omdat ik daardoor mijzelf beter in de kijker kon zetten. Daarnaast vind ik het menselijk contact belangrijk, omdat ik veel persoonlijke informatie deel over mezelf. Het is gek dat tegenwoordig alles online gebeurt. Zeker sinds corona gebeurt alles via e-mail. Ik ben daarnaast ingeschreven bij de VDAB. Zij helpen mij met het zoeken naar een gepaste job. Via het buurtwerk leerde ik Urbaan kennen waar ik ook ondersteuning krijg in mijn zoektocht naar werk.”

“Met een duurzaam arbeidscontract zou er veel last van mijn schouders vallen. Dan zou ik ruimte in mijn hoofd krijgen om aan andere dingen te denken, leuke dingen.”

Welke moeilijkheden kwam jij tegen?

“Mijn Nederlands is in mijn beleving goed. Ik begrijp mensen en ik kan informatie overbrengen. Spreek ik vlot Nederlands? Neen, maar wat is nu de feitelijke meerwaarde van iemand die vlot Nederlands spreekt? Als ik de job kan uitvoeren en kan communiceren op de werkvloer dan moet dat genoeg zijn. Mijn zoektocht naar werk is erg frustrerend. Het gaat vaak op dezelfde manier: je komt ergens enthousiast aan, je gaat in gesprek, vervolgens wekken zij de indruk dat zij erg geïnteresseerd zijn, ze geven nadrukkelijk aan dat ze je gaan terugbellen en dan wordt het stil.”

Wat ging er goed in je zoektocht naar werk?

“Twee jaar geleden kreeg ik de kans om als schoonmaker te werken op een school. Dit was de gelukkigste tijd van mijn leven. Ik deed mijn job heel erg graag. De kinderen vonden mij tof en ik maakte soms grapjes om hen aan het lachen te brengen. Helaas was mijn contract tijdelijk. Net toen mijn contract ten einde liep begon ook de coronapandemie. Het was voor mij een moeilijke periode. Ik vond de weg naar het buurtwerk en sprak met de opbouwwerkers. Zij ondersteunden mij in deze periode en maakten mij wegwijs op de arbeidsmarkt. Ik hoop dat er via Urbaan een jobmogelijkheid komt, die bij mij past.”

“Ik ben iemand die graag dingen leert en open staat voor nieuwe uitdagingen.”

Wat doe jij nu al om je jobkansen te vergroten?

“Ik bekijk dagelijks de vacatures op de VDAB-website en vraag binnen mijn eigen netwerk of er vacatures zijn die bij mij passen. Het is nu niet gemakkelijk om fysiek naar interimkantoren te gaan. Dus mijn zoektocht verloopt voornamelijk online. Daarom ben ik mijn digitale vaardigheden aan het versterken. Dit kan mij zowel helpen in het zoeken naar werk als in mijn dagelijkse interactie met de overheid en andere diensten.”

Wat vind je belangrijk in een job?

“Ik vind het belangrijk dat er in een job voldoende leerkansen zijn. Ik ben iemand die graag dingen leert en open staat voor nieuwe uitdagingen. Daarnaast draag ik respect hoog in het vaandel. Het is voor mij erg belangrijk dat mijn werk gewaardeerd wordt en dat er een open communicatie is op de werkvloer. Ik vind een goed en vooral een duurzaam contract essentieel. Om mijn toekomst te kunnen plannen heb ik een bepaalde zekerheid nodig. Een houvast waardoor ik weet dat mijn inkomen verzekerd is. Eigenlijk draait het om ‘zekerheid’. Wat als mij morgen iets overkomt? Die gedachte.”

“Ik probeer als vrijwilliger mijn talenkennis aan te bieden, om te vertalen voor nieuwe deelnemers die nog niet goed Nederlands spreken.”

Wat kan ons project Urbaan voor jou betekenen?

“Ik wil via Urbaan mijn competenties versterken. Dan heb ik het vooral over de kennis die ik doorheen de jaren verwierf. Er zijn vaak jobs waarvan ze op de arbeidsmarkt vinden dat die bij mij passen, maar vaak zijn dat niet de jobs die ik graag wil doen. Dus hoop ik dat ik via Urbaan wel een job vind die me op het lijf geschreven is.”

Hoe kan jij Urbaan in de juiste richting helpen?

“Ik ben sinds een tijd aangesloten bij de kerngroep van het project Duurzaam werk. Ik probeer als vrijwilliger mijn talenkennis aan te bieden om te vertalen voor nieuwe deelnemers die nog niet goed Nederlands spreken. Daarnaast wil ik graag mee nadenken hoe wij de discriminatie op de arbeidsmarkt kunnen wegwerken en hoe wij meer duurzame jobs kunnen creëren voor mensen die het moeilijk hebben.”

Lees meer over het model Urbaan.

Lees meer over het project Duurzaam werk.

Back To Top