Skip to content

Project | Duurzaam Werk | Antwerpen

Project
Duurzaam Werk SAAMO
Duurzaam Werk SAAMO

Samen met wie geen werk heeft onderzoekt en ontwikkelt SAAMO modellen die hen ondersteunen om duurzaam te werken. SAAMO richt zich naar mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

De wachtrij aan de deur van duurzaam werk

Een inkomen, stabiliteit, steunende collega’s, groeimogelijkheden, erkenning: de voordelen van een duurzame job zijn eindeloos. En ondanks de krapte op de arbeidsmarkt is er een grote groep werkzoekenden die geen duurzame job vinden. Werkgevers plaatsen potentiële werknemers in een fictieve wachtrij. Vooraan staan mensen waarvan werkgevers denken dat zij het meest productief zullen zijn (en het snelst op te leiden). Te vaak komen mensen in een kwetsbare positie daardoor terecht in situaties van precair werk, zoals uitzendarbeid, onvrijwillig deeltijds werk of platformeconomie. Meer nog: door de doorgedreven flexibilisering dreigt hun situatie te verslechteren, zelfs op momenten dat ze werken. Daardoor hebben ze weinig kansen om hun leven op te bouwen. Probeer maar eens een appartement te huren op basis van weekcontracten.

Duurzaam werk is het antwoord

Met dit project levert SAAMO een bijdrage aan de mogelijkheden om duurzaam te werken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Onder duurzaam werk begrijpt SAAMO, werk:

 • met voldoende vastheid van betrekking,
 • dat voldoende inkomen oplevert om een menswaardig leven te garanderen,
 • dat voldoende sociale bescherming biedt,
 • met voorspelbare werktijden,
 • met voldoende groei- en leermogelijkheden,
 • met voldoende toegang tot informatie, overleg en inspraak
 • en met gelijke sociale relaties tussen werkgever en werknemer.

Binnen de buurtwerken zet SAAMO in op info-avonden rond werk en netwerken voor werkzoekenden. Samen met werkzoekenden werken de opbouwwerkers individuele jobobstakels weg en leren uit voor de arbeidsmarkt. Ze bouwen een buddywerking uit om een rijbewijs B te behalen en andere trajecten zoals het verkleinen van de digitale kloof. Belangrijk daarbij is dan dat deze tussenstappen gericht zijn op duurzame jobcreatie.

Modellen

Binnen dit project onderzoekt en ontwikkelt SAAMO samen met werkzoekenden praktijken en modellen die jobs creëren voor werkzoekenden in een kwetsbare positie. Samen met Starterslabo ontwikkelde SAAMO daarbinnen het model Joo, zodat jonge Antwerpenaren met een ondernemingsidee de weg vinden naar de juiste ondersteuning. Starterslabo bekijkt momenteel hoe ze die aanpak verder kunnen uitrollen met ondersteuning van de stad Antwerpen. Daarnaast startte SAAMO met een wijkonderneming in de wijk 2060.

SAAMO is sinds juni 2022 gestopt met het ontwikkelen van het model Urbaan in samenwerking met GATAM en werkzoekenden.

SAAMO pakt zaken aan en leert daaruit hoe het anders kan. Met deze kennis en ervaring inspireert ze beleidsmakers, werkgevers en al wie werkzoekenden goede kansen wil bieden.

Het project ‘Duurzaam werk’ maakt deel uit van het regio-overstijgende SAAMO-project: Sterk werk.

Wijkonderneming

Zijn lokale en duurzame jobs mogelijk?

Stel je voor. Er is in de wijk Antwerpen-Noord een klein bedrijfje. Werkzoekenden uit die wijk kunnen er duurzaam aan de slag. Ze hebben werkzekerheid, ze werken lokaal en ze betekenen een meerwaarde voor de wijk waarin ze wonen. SAAMO onderzoekt samen met werkzoekenden en partners of deze droom realistisch is.

Het bleef niet bij dromen. De wijkonderneming van de wijk 2060 loopt. Op dit moment focussen we op textiel. De wijkonderneming biedt mensen kansen om hun talenten te tonen en in te zetten. Ze werkt participatief. De deelnemers zijn mede-eigenaar van de onderneming en nemen zelf rollen als productie en verkoop op. De wijkonderneming draagt bij tot een meer circulaire economie en werkt vanuit een partnerschap.

Momenteel zijn er eerste stappen gezet om samen te werken met:

 • El Suit (eerste klant),
 • Binnenste Buiten (stad Antwerpen) in functie van de organisatie van nieuwe naaimomenten in hun nieuwe lokaal in de Kerkstraat,
 • Solidaris en CM als mogelijke klanten in functie van de opvolging van deelnemers die recht hebben op een uitkering van de ziekteverzekering,
 • Karel de Grote Hogeschool biedt begeleiding op financieel vlak,
 • VDAB in functie van de opvolging van deelnemers die recht hebben op ondersteuning van VDAB,

Ondernemer worden | Jonge Ondernemers Ondersteund (Joo)

SAAMO bood een opstap om ondernemer te worden

SAAMO stelt vast dat Antwerpse jongeren in een kwetsbare positie geen aansluiting vinden tot de bestaande initiatieven rond ondernemerschap. De bestaande trajecten zijn niet op maat van deze groep jongeren. Samen met Starterslabo zette SAAMO stappen om hier een antwoord op te bieden. Dit deden ze door jongeren te versterken, aandacht te hebben voor welzijn en hen te ondersteunen in hun traject naar een eigen onderneming. Starterslabo onderzoekt nu om deze trajecten alleen verder te zetten met ondersteuning van de stad Antwerpen

Lees meer over hoe Joo liep

Jij kan ons helpen

Wil je als vrijwilliger meewerken in onze groepswerking?

Je kan je altijd als vrijwilliger aanmelden om ons te helpen in onze groepswerking. Jouw engagement en ervaring kunnen motiverend zijn voor mensen die werk zoeken.

Word jij onze buddy theorie rijbewijs B?

Heb je zin om als vrijwilliger werkzoekenden te helpen in het behalen van hun rijbewijs? Dan zijn we op zoek naar jou. We zoeken mensen die willen ondersteunen om de theorie rijbewijs B stapsgewijs door te nemen. Lees er hier meer over. Voor bijkomende praktische info, contacteer Rayan.

 

Tools

SAAMO stopt niet bij de analyse. SAAMO werkt samen met wie uitsluiting ervaart en partners aan oplossingen.
Die oplossingen vertalen zich in modellen en aanpakken waar anderen mee aan de slag kunnen of die kunnen inspireren.
Bij de 'Tools' vind je draaiboeken, filmpjes en andere documenten waarmee ook jij uitsluiting kan aanpakken.

Draaiboek Jobatelier En Jobatelier Plus

Draaiboek Jobatelier en Jobatelier Plus

Deze brochure biedt ondersteuning om kort- en ongeschoolde werkzoekenden – vooral met een migratieachtergrond – efficiënt te ondersteunen in hun…

ACT

ACT, de zoektool naar talent

ACT, de zoektool naar talent is een aanpak waardoor arbeidsbemiddelaars zicht krijgen op iemands competenties door doe-opdrachten. De tool is gratis beschikbaar.

Werkloos Of Werkzoekend

Werkloos of werkzoekend? | Helder leren spreken over de arbeidsmarkt

Heel wat woorden en begrippen rond de arbeidsmarkt en het arbeidsmarktbeleid zijn vaag en onduidelijk. ‘Sociale dumping’, ‘activering’ en ’neet-jongeren’…

Op de agenda

Filmavond & bespreking Qatar aan de Schelde

20/03/2023

Maandag 20 maart 2023 19u30 – 22u00 (deuren: 19u00) Buurtwerk Borgerbaan, Turnhoutsebaan 236, 2140 Borgerhout Meer info? Zerin Oral, zerin.oral@saamo.be,…

The future of joo

11/02/2023

Maak kennis met jonge startende ondernemers zaterdag 11 februari 2023 ’t Werkhuys, Zegelstraat 13, 2140 Borgerhout 13u30 – 16u30  …

Documentaire ‘Lead me home’ met gesprek | SAAMO De Stek

11/10/2022

Dinsdag 11 oktober 2022 | 18u00 – 20u00 | SAAMO De Stek We kijken samen naar de documentaire “Lead me…

Documentaire ‘Rabot’ met gesprek | Filmhuis De Klappei

17/10/2022

Maandag 17 oktober 2022 | 19u00 (deuren) | Filmhuis De Klappei De documentaire ‘Rabot’ vertelt het verhaal van een sociaal…

Nieuws & verhalen

Naaimachine Wijkonderneming

Inzamelactie | naaimachines

Heb jij een naaimachine die je niet meer gebruikt? Of zijn er in jouw bedrijf naaimachines die niet langer in…

Touria | Urbaan

Duurzaam werk(t) | Touria vertelt

Hoe vind je duurzaam werk? Vandaag vertelt Touria. Touria praat met Sarah van het project ‘Duurzaam werk’. Touria is vrijwilligster…

Urbaan Werkt | Abdelouahid

Urbaan werkt en vertelt | Abdelouahid

Met Urbaan werken SAAMO en GATAM een model uit dat mensen ondersteunt om op termijn duurzaam werk te vinden. Deze…

Back To Top