Skip to content

Sociale Kruidenier Rabot

Model

De Sociale Kruidenier Rabot is een buurtwinkel die een basisaanbod aan voeding, onderhouds- en verzorgingsproducten verkoopt aan mensen met een beperkt inkomen. Iedereen is echter welkom om de zelfgemaakte producten van Rabot op je Bord te kopen.

Wat verkoopt de sociale kruidenier aan een sociale prijs?

  • gezonde en verse voeding: een groot gamma verse groenten en fruit, kaas, eieren, vegetarische burgers en onze eigen Rabot op je Bord producten,
  • droge voeding en conserven,
  • verzorging- en onderhoudsproducten,
  • babyartikelen,
  • schoolmateriaal.

Wij verkopen deze producten aan een prijs die 30% goedkoper is dan de laagste marktprijs. Fruit en groenten zijn zelfs  70% goedkoper dan de marktprijs. Mensen met een beperkt inkomen kunnen aanspraak maken op dit sociaal tarief, na een sociaal onderzoek door OCWM GentCAW Oost-Vlaanderen, Straathoekwerk of Kind en Gezin en het verkrijgen van een doorverwijsbrief.

Wat verkoopt de sociale kruidenier aan een solidaire prijs?

Iedereen die dat wenst kan onze eigen producten van Rabot op je Bord kopen aan ‘marktprijs’. We noemen dit een solidaire prijs omdat de opbrengst van de verkoop integraal wordt geïnvesteerd in de werking van de sociale kruidenier.

Meer dan een winkel

Een sociale kruidenier is echter meer dan enkel een winkel. Bij ons kan je terecht voor een kopje koffie of thee en kan je de andere klanten of buurtbewoners ontmoeten tijdens onze openingsuren. In de sociale kruidenier kunnen mensen ook vrijwilligerswerk doen of aan de slag gaan via sociale tewerkstelling. In onze winkel zet een divers team zich in om de klanten verder te helpen. We geven op die manier opleidingskansen en doorgroeimogelijkheden aan mensen die zich om allerlei redenen (nog) niet kunnen wenden tot de reguliere arbeidsmarkt. Maandelijks is er een overleg met alle vrijwilligers.

De sociale kruidenier wil  armoede bestrijden door samen met de klanten en de vrijwilligers beleidsvoorstellen uit te schrijven en zo te wegen op het lokale of bovenlokale beleid. De groepswerking met mensen met een beperkt inkomen werkt o.a. rond voedselverspilling, gezonde voeding, een menswaardig inkomen en het recht op arbeid.

Een aparte vzw

Sociale Kruideniers Gent vzw is opgericht eind 2013 en wordt nog steeds ondersteund door SAAMO Gent.
Sinds 2020 functioneert de vzw meer en meer zelfstandig. Er wordt nauw samengewerkt vzw SIVI die een sociale kruidenier in Sint-Amandsberg en een mobiele sociale kruidenier uitbaat. Op termijn wil Sociale Kruideniers Gent vzw op verschillende plaatsen in Gent sociale kruideniers uitbouwen, zoals er nu reeds de SuperMerkade is in Meulestede.

Pijlers

De werking van de sociale kruideniers is gestoeld op 5 pijlers:

  1. een basisaanbod van gezonde voedingsproducten en verzorgings- en onderhoudsproducten verkopen aan een sociaal tarief,
  2. zorgen voor de reductie van voedseloverschotten, bijvoorbeeld door Rabot op je bord of door een engagement in Gent en garde,
  3. een ontmoetingsplaats zijn waar we mensen in armoede als volwaardige partners actief betrekken bij armoedebestrijding,
  4. mensen in armoede volwaardig laten participeren als partner in de werking van de sociale kruidenier,
  5. aanbieden van arbeidstrajecten in de vorm van vrijwilligerswerk en sociale tewerkstelling.
Back To Top