Skip to content

Belangenbond SAAMO Gent

Project

 

Steeds meer mensen bevinden zich in een situatie van onderbescherming op de arbeidsmarkt. De Belangenbond zet zich in voor mensen in precaire arbeidssituaties.

De Belangenbond ijvert onder andere voor:  

  • Duurzame arbeid: geen onduidelijke arbeidsstatuten, onzekere contracten en onhaalbare flexibiliteit, wel vaste contracten in duidelijke statuten en haalbare werktijden.  
  • Veilig werk  
  • Aangepaste arbeidswetgeving  
  • Naleving van de arbeidswetgeving 

In de voorbereiding van het project voerden we een onderzoek uit naar precaire arbeid, waarbij academici, middenveldorganisaties en praktijkwerkers hebben bijgedragen. Na het doorlopen van het onderzoek en na diverse consultatierondes hebben we besloten om op te starten als een belangenbehartigingsproject voor schoonmakers in onderaanneming bij Gentse openbare diensten. 

In het werken met deze groep staan een aantal doelen voorop:

  • We ontwikkelen een model voor belangenbehartiging om deze groep schoonmakers op een empowerende manier samen te brengen. Dit model kan later toegepast worden in het werken met andere groepen. We streven er actief naar om de ruimte zo veilig en inclusief mogelijk te houden. Binnen deze ruimte is het expliciet de bedoeling om politiserend te handelen.  
  • We streven naar concrete verbeteringen op het gebied van sociale regelgeving en beleid ten gunste van schoonmakers in onderaanneming. 
  • Aangezien de meerderheid van deze groep vrouwen met een recentere migratie-geschiedenis zijn staat het bestrijden van racisme, seksisme en discriminatie op het werk centraal in het project 
  • We bouwen aan een netwerk van bondgenoten, organisaties en deskundigen die ons kunnen helpen om de werksituatie van de schoonmakers te verbeteren. Want samen staan we sterker en maken we meer kans om te zorgen voor verandering.

Als opbouwwerkers hanteren wij een outreachende methodiek. We gaan actief op zoek naar schoonmakers op hun werkvloer in Gentse openbare diensten. We gingen langs in stedelijke musea en – scholen, stadsgebouwen, publieke toiletten, sociale woningen, ziekenhuizen en hogescholen. Tijdens deze bezoeken stellen we ons project voor, bregen we de collectief ervaren problemen in kaart en gaan we samen op zoek naar oplossingsvoorstellen. Vanuit deze contacten leiden we mensen toe naar onze verbindende groepsmomenten. 

Een belangrijke doelstelling van de Belangenbond is om deze onzichtbare groep een stem en een plaats in het maatschappelijk debat te geven. Om van dit verhaal van sociale ongelijkheid een publieke kwestie te maken. De schoonmakers die participeren aan onze werkingen nemen zélf het woord. Dit doen ze in getuigenissen en interviews in de (sociale) media en ook aan beleidstafels.

We moedigen individuen of organisaties met interesse in ons project (en in de bredere strijd tegen precaire arbeid) aan om contact op te nemen om samenwerkingsmogelijkheden te verkennen. Ben je benieuwd naar het verdere verloop van ons project, houd dan zeker onze Facebook-pagina in de gaten.

 

 

Nieuws & verhalen

Petitie Gelanceerd ‘Stad Gent: Bespaar Niet Op Schoonmaak’.

Petitie gelanceerd ‘Stad Gent: Bespaar niet op schoonmaak’.

Sinds september 2023 reduceerde Stad Gent het aantal schoonmaakopdrachten in scholen, musea en andere stadsgebouwen. Dit blijft niet zonder gevolgen.…

40 Jaar Opbouwwerk

40 jaar opbouwwerk

Dit jaar vieren we 40 jaar opbouwwerk. 40 jaar mensen samenbrengen en samen bouwen aan een sterkere samenleving. Of zoals…

De Belangenbond Geeft Schoonmakers Het Woord Over De Besparingen Bij Stad Gent

De Belangenbond geeft schoonmakers het woord over de besparingen bij Stad Gent

De voorbije weken werkte de Belangenbond mee aan een stuk van VRT NWS over de besparingen op schoonmaak in het…

Back To Top