Skip to content

Klein en goed wonen

Project

De goedkeuring van het kamerreglement zorgde voor een betere kwaliteit van kamers. Het aantal beschikbare kamers daalde helaas ook. Daarom zoeken we nu naar een betaalbaar en kwalitatief alternatief voor de kamers. Samen met mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie gaat SAAMO op zoek naar kansen om het woonaanbod te verbreden.

Uitbreiding van de woonmarkt in Herentals

Het woningaanbod voor mensen met een beperkt budget en bijzondere kwetsbaarheid moet uitgebreid worden. Te vaak betalen zij een te hoge huur voor een woning die niet aan de kwaliteitseisen voldoet. SAAMO stimuleert daarom samenwerking tussen onder andere SVK, stad Herentals, Van Roey, Inclusio en OP WEG vzw. Wij strijden voor de komst van minimaal 10 extra wooneenheden.

Inclusief en doelgroepspecifiek bouwen

SAAMO werkt voor en met mensen in een kwetsbare positie. Ook binnen dit project gaan we participatief aan de slag met de doelgroep. Door in gesprek te gaan met potentiële bewoners brengen we hun noden, behoeften en wensen in kaart. Op basis van die gesprekken adviseren we de projectontwikkelaar en hun architecten. Zo realiseren we samen een betaalbaar en kwalitatief woonaanbod.

Verduurzaming van het project

We kijken ook verder dan Herentals. Door het beschrijven en verspreiden van de samenwerkingsconstructie van dit project hopen we ook andere actoren te inspireren. Zo kunnen zij het woonaanbod voor kwetsbare groepen in hun regio op een gelijkaardige manier verruimen.

Back To Top