Skip to content

Dak- en thuisloosheid I stadsregio Turnhout

Project

6 op de 1000. Zoveel inwoners van Turnhout zijn momenteel dak- of thuisloos. En dat cijfer is bovengemiddeld hoog in vergelijking met andere centrumsteden. Vanwege een tekort aan opvangplekken in de regio blijft een grote groep in de kou staan. SAAMO legt outreachend contact met hen en zoekt naar structurele verbetering voor het opvangsysteem én de kwetsbare situatie van deze groep.

Hoe gaan we te werk?

We zijn actief aanwezig in het inloopcentrum van CAW Turnhout, waar we gesprekken aangaan met bezoekers en hen ondersteunen en opvolgen indien nodig. Ons doel is om inzicht te krijgen in wat goed functioneert binnen het huidige opvangsysteem en welke structurele verbeteringen mogelijk zijn. We werken samen met diverse organisaties en het lokale beleid, met als uiteindelijk doel verbeteringen aan te brengen voor mensen die te maken hebben met dak- of thuisloosheid.

Samen sterker

En dat doen we met oog voor de mensen achter deze leefsituaties. Sinds juli 2023 organiseren we daarom wekelijks uiteenlopende activiteiten. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen de bezoekers van het ILC even ontsnappen aan de dagelijkse zorgen en zich richten op positieve, alledaagse ervaringen. Samen klimmen en een gezellige pastamiddag passeerden zo al de revue.

Nieuws & verhalen

ILC Goes With The Veloos: Een Fietstocht Door De Kempen

ILC goes with the veloos: een fietstocht door de Kempen

In Turnhout werkt opbouwwerker Céline rond dak- en thuisloosheid. Naast praktische ondersteuning biedt ze ook versterkende activiteiten. Zoals een driedaagse fietstocht door de Kempen.

Back To Top