Skip to content

Het leefloon als volwaardig laatste vangnet: bibliografie

Video digital story “De kwaadaardige robot”:

 

Hieronder de links waarnaar verwezen wordt in de publicatie:

(p 2) Belgische Grondwet

NL: DE BELGISCHE GRONDWET (senate.be)

 

(p 3) OCMW-wet

NL: Wet betreffende de bepalingen van de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW’s die tot de bevoegdheid van de federale overheid blijven behoren. Bijgewerkt 18 november 2021 | POD Maatschappelijke Integratie (mi-is.be)

 

(p 3) OCMW-wet: Versie geldig voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Justel: 1976-07-08/37 (fgov.be)

 

 

(p 3) Wet RMI

NL + FR: No Job Name (fgov.be)

 

(p 3) Leefloon

NL: Leefloon (LL) (mi-is.be)

 

 

(p 4) – Artikel Schaamte

NL: Waarom arme mensen domme dingen doen – De Correspondent

FR: “Pourquoi les pauvres prennent-ils sans cesse des décisions stupides?” | Monde | 7sur7.be

 

 

(P 13) – Onderzoek Marjolijn De Wilde

NL + FR: NB147_1_Rapport automatisch beslissingsadvies leefloon.pdf (kenniscentrumvlaamsesteden.be)

 

 

(P 6) – Publicatie STEK

NL + FR: SAM133_deSTEK_digipub_feb2023_DEF.pdf (saamo.be)

 

 

(P 14) – Platformtekst GPMI

NL: 211004-Schaf-het-GPMI-af-dossier.pdf (saamo.be)

 

 

(p 17) Link naar infobrochure ‘Je rechten bij het OCMW’

NL: Infobrochure OCMW – SAAMO

 

 

 

Back To Top