Skip to content

Gedeelde belangen? | inspiratieochtend rond de inclusieve delende stad

Gedeelde Belangen?

De Antwerpse buurtwerken van SAAMO organiseerden 29 november 2019 een inspiratieochtend rond ‘de inclusieve delende stad’.  We kregen inspiratie van Jill Coene en Luk Lafosse. We keken naar de deelpraktijken in het buurtwerk. En we dachten na over: delen in scholen, solidariteit en de rol van de stad.

Hier vind je een overzicht van de presentaties van die ochtend.

Inspiratie over:

  • Armoede en duurzaamheid
    Het nieuwe jaarboek armoede en sociale uitsluiting zoomt in op de relatie tussen armoede en duurzaamheid. Duurzaamheid dekt daarbij verschillende ladingen. Werkt de huidige bestrijding van armoede door op lange termijn? Hoe kunnen armoedebestrijding en ecologische duurzaamheid samengaan?door Jill Coene, academisch medewerkster bij Universitaire Stichting voor Armoedebestrijding. Daarnaast is ze verbonden aan CRESC, Centre for Research on Environmental and Social Change. Sinds 2011 coördineert ze het Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting

    Bekijk hier haar presentatie.
  • De linken tussen deeleconomie en het toekomstbeeld van een duurzame stad.
    Stadslab 2050, een innovatielabo van de stad Antwerpen, zoekt sinds drie jaar naar de bijdrage van de deeleconomie aan het toekomstperspectief van een duurzame stad in 2050. Het huidige project ‘De Delende stad’ wil de ontwikkeling van een duurzame deeleconomie versnellen in Antwerpen. Wat is de rol van de stad vanuit verschillende invalshoeken: als facilitator, regelgever, netwerkpartner of economische speler?door Luk Lafosse, coördinator Stadslab2050

    Bekijk hier zijn presentatie.

Delen in buurtwerken

Het Antwerpse buurtwerk van SAAMO deelt al 4 jaar. Intussen delen ze (kinder)boeken, maaltijden, materiaal, tuinen, een bakoven en talent om te maken of te herstellen in houtateliers, fietsateliers, buurtateliers en crea-groepen. De buurtwerken doen dit samen met verschillende partners. Zo bouwen ze solidariteit op van onderuit.

Welke meerwaarde heeft al het Antwerpse delen voor wie het moeilijk heeft?

Is delen een meerwaarde voor mensen die het moeilijk hebben in de stad? Vanuit de praktijk van de buurtwerken keken ze naar de sociale, economische, ruimtelijke en ecologische meerwaarde van delen.

Wie doet wat in de delende stad?

Maar ook de overheid, burgers, andere organisaties en bedrijven delen in Antwerpen. Denk maar aan de bibliotheek, wassalons, deelsteps, speel-o-theken of samenaankopen. Wat kunnen zij doen? Zodat delen echt een meerwaarde heeft voor wie het moeilijk heeft.

Back To Top