Skip to content

Studiedag Het OCMW als motor van armoedebestrijding

Menswaardig Leefloon

Wat hebben rechthebbenden nodig van een OCMW? 

Hoe geven we maatschappelijk werkers ruimte voor sterk maatschappelijk werk? 

Welk beleid moet daar tegenover staan? 

  

Bovenstaande en andere vragen kwamen aan bod op de studiedag ‘Het OCMW als motor van armoedebestrijding’. De dag ging door op 17 november 2023 in Brussel en werd georganiseerd door het Platform GPMI. Op deze pagina bundelen we informatie over de verschillende sprekers en delen we de presentaties en adviezen. Je komt ook te weten hoe het Platform GPMI verder gaat. SAAMO Antwerpen en SAAMO Brussel zijn trekkers van het Platform GPMI in het kader van de projecten Baskuul Antwerpen en Baskuul Brussel.

 

 

 

 

 

 

 

 

Waarover dachten we na?

Het OCMW heeft cruciale sleutels in handen om aan effectieve armoedebestrijding te werken. De unieke positie van maatschappelijk werkers die trajecten aangaan met rechthebbenden op OCMW-steun kan moeilijke situaties doen keren. Met de stijgende armoede in het achterhoofd en de effecten van de opeenvolgende maatschappelijk crisissen, hebben we meer dan ooit nood aan sterke OCMW’s binnen een daadkrachtig Vlaams, Waals, Brussels en Federaal beleid. Dat was het onderwerp van gesprek op de studiedag met 200 deelnemers. Er waren maatschappelijk werkers vanuit OCMW’s, studenten maatschappelijk werk, rechthebbenden op OCMW-steun, onderzoekers, beleidswerkers, sociaal werkers en opbouwwerkers.

 

 

 

 

 

 

Hoe verliep de dag?

 De dag werd geopend door Alexandre Lesiw, voorzitter van de POD-MI en Griet Vielfont, namens het Platform GPMI. Wim Van Lancker, onderzoeker aan de KULeuven, leidde de dag in met een uiteenzetting over onderbescherming in België en de rol van maatschappelijk werkers. We keken naar het OCMW vanuit het perspectief van rechthebbenden op OCMW-steun en maatschappelijk werkers.

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Collectif Cartach nam ons via digital storytelling mee in de ervaringen van rechthebbenden op OCMW-steun. In gesprekstafels maakten we de vertaalslag naar de eigen praktijk en formuleerden we beleidsadviezen. We sloten de dag af met een reflectie van Katty Creytens (BAPN), Henk Van Hootegem (Steunpunt Armoedebestrijding), Alain Vaessens (Fédérations des CPAS) en Vanessa De Greef (Ligue des Droits Humans) op de 23 wensen die de Ligue des Droits Humans formuleerde samen met haar partners.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier vind je een overzicht van de presentaties van de studiedag:

 

  • Presentatie van Wim Van Lancker, onderzoeker aan de KU Leuven. Hij vertelde over onderbescherming in België en de rol van maatschappelijk werkers.
  • Het OCMW bekeken vanuit de bril van rechthebbenden 
  • We keken ook naar het OCMW als motor tot armoedebestrijding vanuit de bril van maatschappelijk werkers:
    • Daarvoor gaf Dora De Sorte een analyse vanuit haar ervaringen als maatschappelijk werker en lid van de Federatie van Vlaamse OCMW Maatschappelijk Werkers. 
    • Marjolijn De Wilde, onderzoekster aan de KU Leuven, gaf wetenschappelijk onderbouwde handvaten om meer ruimte te maken voor kwalitatief maatschappelijk werk op maat van mensen in een kwetsbare positie. 
    • Christiane Vandenhove en Catherine Bosquet van CVTS hielden het beleid en de praktijk van maatschappelijk werkers tegen het licht van het manifest van het sociaal werk. 

 

 

 

 

 

Collectif Cartach nam ons via digital storytelling mee in de ervaringen van rechthebbenden bij de aanvraag en begeleiding in OCMW-steun. 

In 33 gesprekstafels wisselden we met elkaar ervaringen uit en legden we de link met de eigen praktijk. De tafels waren zo samengesteld dat de verschillende perspectieven uit de studiedag met elkaar in dialoog konden gaan. Verschillende groepen formuleerden nadien enkele beleidsadviezen.

We sloten de dag af met een reflectie op de 23 wensen – 23 beleidsadviezen – die Le Ligue Des Droits Humains formuleerden met haar partners.

Wie organiseerde de studiedag?

De studiedag werd georganiseerd door het Platform GPMI. GPMI verwijst naar het Geïndividualiseerd Project Maatschappelijke Integratie, een contract dat het OCMW sluit met de mensen die een leefloon aanvragen. Het platform is ervan overtuigd dat dit instrument zijn doel niet bereikt. Meer zelfs, dat het meer problemen creëert door het recht op leefloon in een contract aan tal van voorwaarden te koppelen.

De volgende organisaties maken deel uit van het samenwerkingsverband:

 

De plannen voor 2024

Het Platform GPMI nodigt begin 2024 het kabinet van federaal minister Lalieux, de POD Maatschappelijke Integratie en de leden van de commissie Sociale Zaken uit. We gaan in gesprek over de resultaten van de studiedag. Samen met de Ligue Des Droits Humains en de andere partners plannen we gesprekken met politieke partijen rond de 23 wensen, naar aanleiding van de komende lokale en bovenlokale verkiezingen. Blijf hier op de hoogte van de gesprekken.

We streven naar sterke OCMW’s met ruimte voor kwalitatieve begeleiding door maatschappelijk werkers. Zo worden mensen in traject bij het OCMW duurzaam, in eigen eigenaarschap en op maat verder geholpen. Het Platform bepleit daarom de afschaffing van het GPMI met behoud van middelen voor de OCMW’s.

Meer info?

Contacteer Griet Vielfont

Met steun van:

 

 

Back To Top