Skip to content

Onderwijs en e-inclusie

Project

Het proces van digitalisering is onomkeerbaar. Meer nog, de Covid-19 crisis heeft deze evolutie alleen maar versneld. Daarom is het belangrijk om in te zetten op een e-inclusieve samenleving waarin de digitale kloof geen plaats heeft. Zowel het onderwijs als hulp- en dienstverlening staan voor een uitdaging om de digitalisering op een toegankelijke manier aan te pakken. SAAMO Vlaams-Brabant werkte aan initiatieven die de digitale kloof bij kinderen en ouders in onze projectscholen in Zaventem en Heverlee verkleinen.   

Geen plaats voor een digitale kloof

Maatschappelijk kwetsbare groepen hebben minder toegang tot het internet en tot digitale technologieën. Ze missen vaak digitale vaardigheden, terwijl het onderwijs meer en meer digitaliseert. Daarom voegde SAAMO Vlaams-Brabant een e-inclusieve werking toe aan hun projecten met kwetsbare gezinnen in Heverlee en in Zaventem.  

We organiseren activiteiten die ouders en kinderen meer digitaal vaardig maken. Duurzame initiatieven die ervoor zorgen dat mensen thuis meer toegang hebben tot internet en digitale toepassingen. Bovenal zien we erop toe dat scholen de digitale inclusie van kansengroepen opneemt in hun beleid.   

Taskforce e-inclusie en andere samenwerkingen

Daarnaast werkte SAAMO samen met bestaande initiatieven zoals de Taskforce e-inclusie. Dat is een samenwerkingsverband tussen lokale besturen, publieke instellingen en middenveldorganisaties die werken aan het digitaal insluiten van kwetsbare groepen. Een andere samenwerking is Iedereen Digitaal in Leuven over duurzame digitale versnelling in het onderwijs. 

Verder dan onderwijs alleen

De digitale kloof brengt vele vormen van ongelijkheid en uitsluiting met zich mee. Zo betekent een gebrek aan digitale toegang en vaardigheden, vaak uitsluiting van bepaalde vormen van hulp- en dienstverlening. Denk maar aan het aanvragen van een uitkering, inschrijven voor vrijetijdsactiviteiten, enzovoort. Met haar e-inclusie werking wil SAAMO Vlaams-Brabant ook hier een antwoord bieden.   

Tools

SAAMO stopt niet bij de analyse. SAAMO werkt samen met wie uitsluiting ervaart en partners aan oplossingen.
Die oplossingen vertalen zich in modellen en aanpakken waar anderen mee aan de slag kunnen of die kunnen inspireren.
Bij de 'Tools' vind je draaiboeken, filmpjes en andere documenten waarmee ook jij uitsluiting kan aanpakken.

Back To Top