Skip to content

Tienen voor Taal

Project

Het aantal kinderen bij wie Nederlands niet de thuistaal is, stijgt in Tienen. In pilootscholen De Luchtballon en Via Immaculata bood SAAMO Vlaams-Brabant daarom extra spreek- en taalleerkansen, zodat kinderen de kans kregen om nog meer Nederlands te oefenen. Dat verhoogt hun taal- en leesvaardigheid.  

Onvoldoende spreek- en taalleerkansen

Wat doe je als kleuterjuf of -meester als de meeste kleuters je niet verstaan? Hoe kom je tot de noodzakelijke gesprekjes en interacties? In Tienen signaleren leerkrachten en zorgondersteuners dat het voor anderstalige en meertalige kleuters en hun ouders moeilijk is om Nederlands te leren en begrijpen. De reden? Onvoldoende spreek- en taalleerkansen. Met het project Tienen voor Taal creëerde SAAMO Vlaams-Brabant in twee pilootscholen die kansen.  

Taalvrijwilligers

Omdat de kleuterleerkracht dit niet alleen kan, voorzag SAAMO Vlaams-Brabant opgeleide taalvrijwilligers die taalstimulerende activiteiten in de klas organiseerden. Zij zetten ook in op de ontwikkeling van ondersteunend materiaal zoals de taalkoffers en de organisatie van talige activiteiten op woensdagnamiddag voor alle anderstalige ouders en kleuters in Tienen. 

Ouders betrekken

Kwaliteitsvolle gesprekken zijn noodzakelijk voor kinderen. De klas is een ideale omgeving voor die interacties. Samen met ouders bereidde het project de kinderen hierop voor. Ouders lazen boekjes voor in hun thuistaal. Later las de leerkracht diezelfde boekjes voor in het Nederlands. Dit stimuleert en prikkelt de kleuters. Ook ouders raakten overtuigd van het belang van taalstimulering. Bovendien bracht het project ouders dichter bij de schoolloopbaan van hun kinderen. 

Back To Top