Skip to content

Brugfiguur in het onderwijs

Project
Noura Aznay

Wat als je als anderstalige nieuwkomer de communicatie van de school van je kind niet begrijpt? Als het onderwijssysteem totaal anders is dan in je geboorteland? Als je kinderen hierdoor kansen dreigen te missen? SAAMO Vlaams-Brabant werkt in Tienen en Landen mee aan een oplossing, met een brugfigurenwerking in het onderwijs. De brugfiguur vormt de schakel tussen scholen en ouders en is een belangrijke vertrouwenspersoon voor veel anderstalige gezinnen. 

Leer- en ontwikkelingskansen vergroten

Zowel in Tienen als Landen wonen veel inwoners van een andere afkomst. De steden tellen samen zo’n 8.000 inwoners die een niet-EU-nationaliteit hebben. Een weerspiegeling daarvan zie je in de scholen. In 2018 is SAAMO Vlaams-Brabant gestart met een brugfigurenwerking in het Tiense basisonderwijs. Binnen Plan Samenleven breidt deze werking vanaf 2023 verder uit naar het middelbaar onderwijs. Ook Landen ging vanaf 2023 een partnerschap aan met SAAMO voor een brugfiguur in het basisonderwijs. Het doel? Een goede communicatie naar anderstalige ouders en een hogere betrokkenheid tussen de ouders, scholen en dienstverlening creëren. De brugfiguur vergroot de leer- en ontwikkelingskansen van kinderen. 

 Het integrale filmpje van SAAMO Vlaams-Brabant vind je hier.

Meer dan vertalen

Af en toe vertaalt de brugfiguur de info van scholen. Maar de rol van een brugfiguur gaat veel verder dan dat: meegaan naar oudercontacten, gezinnen toe leiden naar Huis van het Kind, het inloophuis en naar andere leerinitiatieven voor kinderen en gezinnen.  

Via Whatsappgroepen sta ik in contact met meer dan 200 Tiense ouders met schoolgaande kinderen (zowel lager als secundair onderwijs), om vragen te beantwoorden over onderwijs, opleiding en administratie.  -Brugfiguur Rasha 

Samenwerken

De brugfiguur investeert in een sterke relatie en samenwerking tussen scholen, ouders en dienstverlening. Die is nodig om de leerkansen van een kind te versterken. De brugfiguur adviseert scholen en partners over hoe ze hun communicatie en onthaal moeten afstemmen op anderstalige gezinnen en zorgt ervoor dat gezinnen vaker deelnemen aan taal- en schoolactiviteiten. 

Back To Top