Skip to content

Onderwijsopbouwwerk Zaventem

Project
Netwerkdag Met Onderwijsopbouwwerker Els
Netwerkdag Met Onderwijsopbouwwerker Els

© iso800 en Green brand voor SAAMO

SAAMO Vlaams-Brabant zet in op Onderwijsopbouwwerk in Zaventem. Een onderwijsopbouwwerker ondersteunt er ouders en schoolteams in twee lagere scholen. De aandacht gaat naar het scharniermoment tussen kleuter- en lagere school, naar het verlagen van drempels in de communicatie tussen ouders en scholen en naar de participatie van maatschappelijk kwetsbare gezinnen aan een inclusiever schoolbeleid. 

Schoolsprong

Welke verwachtingen zijn er bij ouders en leerkrachten in de belangrijke overgangsperiode van de laatste kleuterklas naar het eerste leerjaar? Op welke manier kunnen ouders hun kind hierbij ondersteunen? Met het project Schoolsprong zet SAAMO Vlaams-Brabant in op dit scharniermoment. De onderwijsopbouwwerker vangt signalen op, ondersteunt ouders en leerkrachten op informele en formele bijeenkomsten en organiseert extra stimulansen en onderwijsondersteunende initiatieven voor kwetsbare gezinnen van een school in Zaventem-dorp en een school in Sint-Stevens-Woluwe. 

Onderwijsnetwerk Zaventem

SAAMO Vlaams-Brabant gaat geregeld in overleg met de Dienst Onderwijs van Zaventem en met de onderwijsraad. Samen werken ze aan een onderwijsbeleid vanuit gelijke onderwijskansen voor alle scholen in Zaventem. Sinds Covid-19 is de digitale kloof een belangrijk thema. Lees meer over het project Onderwijs en e-inclusie. 

Met ons onderwijsopbouwwerk werken we aan gelijke onderwijskansen en –rechten voor iedereen die geconfronteerd wordt met sociale achterstand en uitsluiting. We versterken kwetsbare ouders en betrekken hen nog meer bij de schoolloopbaan van hun kinderen.
-Opbouwwerker, Els  

Vernieuwende aanpak

In 2023 werkt SAAMO Vlaams-Brabant, samen met minstens één school in Zaventem, een vernieuwende aanpak van schoolbeleid en klaspraktijk uit. Met een aangepaste schoolwerking streven zij naar evenveel leerkansen voor maatschappelijk kwetsbare kinderen. Met minstens één secundaire school werkt de onderwijsopbouwwerker aan een structureel en gedragen kostenbeleid, waarbij niemand uit de boot valt door onvoldoende financiële middelen.

Tools

SAAMO stopt niet bij de analyse. SAAMO werkt samen met wie uitsluiting ervaart en partners aan oplossingen.
Die oplossingen vertalen zich in modellen en aanpakken waar anderen mee aan de slag kunnen of die kunnen inspireren.
Bij de 'Tools' vind je draaiboeken, filmpjes en andere documenten waarmee ook jij uitsluiting kan aanpakken.

Schoolkalender Onderwijsopbouwwerk Zaventem

Schoolkalender: tips voor open klasactiviteiten

Met deze handige schoolkalender hebben leerkrachten concreet uitgewerkte tips om aan de slag te gaan met ouderparticipatie op klas en schoolniveau.

Back To Top