Skip to content

Hernieuwbare energie

Project
Infoavond 2023 In De Druivenstreek Over Hernieuwbare Energie

In 2050 wil Europa het eerste klimaatneutrale continent zijn. Om de uitstoot van broeikasgassen voldoende te verlagen, liggen verschillende uitdagingen op tafel. Energie is daar één van. Mensen in een kwetsbare positie beschikken over minder hefbomen om duurzame keuzes te maken. Ze kunnen moeilijk of helemaal niet investeren in bv. eigen zonnepanelen of meer isolatie voor hun woning. Daarom kijkt SAAMO met hen naar mogelijkheden om collectief hernieuwbare energie te produceren. Door onafhankelijker te staan tegenover de energiemarkt, proberen we de energiefactuur structureel te verlagen.

In gesprek over energie-armoede

SAAMO gaat lokaal in gesprek met mensen in energie-armoede. Samen verrijken we onze kennis en inzichten, en gaan we met diverse partners aan de slag in hernieuwbare energieprojecten. Tijdens dit traject brengen we noden rond deelname aan hernieuwbare energie in beeld. Door deze signalen terug te koppelen aan het lokale bestuur versterken we de stem van mensen in een kwetsbare positie. De deelnemende gemeenten omarmen de inspraak en werken samen met deze groep aan een inclusief (hernieuwbaar) energiebeleid. Hiermee realiseren ze dubbele impact: op het vlak van armoedebestrijding én klimaatdoelstellingen. En dat is maar goed ook, want een energietransitie kan pas slagen wanneer iedereen kan deelnemen.  

Betaalbare hernieuwbare energie

Met dit project versterken we betaalbare woonprojecten in de provincie Vlaams-Brabant.
In Ottenburg (Huldenberg) onderzoeken we met DorpsGEWOON hoe goed en betaalbaar wonen mogelijk kan worden binnen kwalitatieve kernversterking.
In Vilvoorde werken we al langer rond het verbeteren van woonkwaliteit. De aanpak voor meer hernieuwbare energie bouwt hier duurzaam op verder. In samenwerking met het lokale bestuur, het Energiepunt en een energiecoöperatie creëren we toegang tot betaalbare, hernieuwbare energie voor mensen met beperkte eigen middelen.

Energieverbruik collectief verduurzamen

De Europese Unie wil dat iedereen toekomstbestendig kan wonen zonder fossiele energiebronnen. Het energieverbruik van een woning gaat gemiddeld voor 70% à 80% naar warmte (verwarming en warm water). Het verduurzamen van onze verwarming biedt dus nog veel kansen om tegelijk ecologische en financiële winsten te boeken. Hernieuwbare bronnen (zon, wind, aardwarmte, …) zijn gratis en lokaal beschikbaar. Het is van belang dat ze gemeengoed blijven, zodat iedereen kan genieten van betaalbare, duurzame energie uit eigen streek. SAAMO onderzoekt de komende jaren pistes voor duurzame warmte. Vanuit al deze praktijken werkt SAAMO mee aan de ontwikkeling van een sociaal rechtvaardig woon- en energiebeleid.

Vinger aan de pols

Blijf je graag op de hoogte van het laatste nieuws over energie(-armoede) in heel Vlaanderen?
Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief Energie- en Waterarmoede.

 

Back To Top